Spoedprocedure Wmo woningaanpassing dringend nodig.

Het komt bij dwarslaesiepatiënten steeds vaker voor, dat zij na afronding van de klinische revalidatie niet ontslagen kunnen worden omdat de benodigde woningaanpassing nog niet is gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat de betrokken patiënten onnodig lang opgenomen moeten blijven in een revalidatiecentrum of meerdere maanden onder zeer slechte omstandigheden thuis moeten ‘bivakkeren’. De lange duur van de procedures bij gemeentes wordt mede veroorzaakt door het zoeken naar zo goedkoop mogelijke oplossingen voor de woningaanpassing. De ervaring leert echter dat de aldus bereikte kostenbesparingen bij gemeentes niet opweegt tegen de hogere kosten voor zorgverzekeraars die voortkomen uit onnodig lange opnames.

In aansluiting op de van Nieuwsuur 2 november jl. hebben we samen met Ieder(in) en de beroepsverenigingen NVDG en VRA een brandbrief geschreven aan het ministerie van VWS, waarin we aandringen op een spoedprocedure bij de Wmo en op tussentijds verblijf op hiervoor speciaal ingericht afdeling in een verpleeghuis of in een zorghotel. Lees hier de volledige brief.