Informatie- en ontmoetingsdag Adelante i.s.m. DON , Hoensbroek, 8 april a.s.
Het thema van deze dag luidt: Samen doorgaan.

Een zeer gevarieerd programma, dat je niet mag missen.

Belangstelling? Stuur het inschrijfformulier dan tijdig in en stort het inschrijfgeld op de daarop vermelde bankrekening van Adelante.

adelante