Richtlijn dwarslaesierevalidatie

Eerder dit jaar is de Richtlijn Dwarslaesierevalidatie vastgesteld door de Federatie Medisch Specialisten. Aan de totstandkoming hiervan heeft onze vereniging een actieve bijdrage geleverd. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor tien onderdelen van de revalidatie waarvoor tot nu toe duidelijke richtlijnen ontbraken. De richtlijn heeft niet tot doel om de kwaliteitsstandaarden voor het hele zorgproces omvattend te beschrijven. Hiervoor wordt verwezen naar onder andere het Handboek Dwarslaesierevalidatie, onder redactie van dr. Floris van Asbeck en dr. Ilse van Nes, en de Zorgstandaard Dwarslaesie.

De volledige tekst van de richtlijn is opgenomen in de Richtlijnendatabase. Nu is op dwarslaesie.nl ook de patiënten-versie beschikbaar.