Revalidatie Nederland en DON overhandigen toekomstscenario’s aan VWS

door Esther Hulst, revalidatiekennisnet.nl.

IMG___bewerkt_low

Op dinsdag 24 oktober jongstleden heeft Revalidatie Nederland, samen met Jos Dekkers van
Dwarslaesie Organisatie Nederland, de toekomstscenario’s ‘Revalidatie in 2030’ aangeboden
aan leden van de vaste commissie van VWS. Vanuit Revalidatie Nederland waren Jannie
Riteco, Jeroen Smale en Karin van Londen aanwezig. Van de vaste commissie van VWS waren
Helma Lodders (VVD), Arno Rutte (VVD), Pia Dijkstra (D66), Anne Kuik (CDA), Corrie van Brenk
(50Plus), Corinne Ellemeet (Groen Links) en Nine Kooiman (SP) aanwezig.
Jannie Riteco lichtte kort het proces van de ontwikkeling van de toekomstscenario’s toe. Ze
benadrukte dat bij de ontwikkeling alle stakeholders betrokken waren en dat vooral patiënten
een grote rol hebben gehad. Daarnaast gaf ze aan dat de revalidatiesector een goed voorbeeld
is van netwerkzorg en dat de sector zich uitstekend leent voor een pilot voor integrale
bekostiging. De revalidatiesector loopt al voorop in het betrekken van de patiënt in het
zorgproces en de holistische benadering. Jos Dekkers sloot hierop aan. Hij ging vervolgens in
op de regierol die patiënten in de revalidatiezorg nu al hebben en op het belang van
ervaringsdeskundigheid. Aansluitend overhandigde Revalidatie Nederland de
toekomstscenario’s aan de Kamerleden en werden de Kamerleden uitgenodigd voor een
werkbezoek.
De scenario’s werden positief ontvangen. Met name het feit dat de sector een toekomstvisie
deelt met de Kamerleden in plaats van meldt wat er allemaal anders moet, maakte de Kamerleden enthousiast. Revalidatie Nederland benadrukte dat het hier om mogelijke
toekomstbeelden gaat, die onder andere afhangen van de economische ontwikkeling en het
politieke klimaat. De scenario’s maken de Kamerleden bewust van de rol die zij hebben in het
toekomstbestendig maken van de zorg. Tot slot zegden de Kamerleden toe aan de
revalidatiesector te denken als er een pilot op het gebied van integrale bekostiging zal worden
gestart.
Revalidatie Nederland zal alle Kamerleden van de vaste commissie naar aanleiding van de
overhandiging van de toekomstscenario’s een brief sturen met nadere informatie over de
scenario’s en hen uitnodigen om hierover – in combinatie met een werkbezoek – in gesprek te
gaan.