Prioriteiten voor dwarslaesieonderzoek volgens mensen met een dwarslaesie en zorgverleners.

Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON) wordt steeds vaker door subsidiegevers voor wetenschappelijk onderzoek om advies gevraagd. In haar adviezen wil DON laten meetellen hoe belangrijk een bepaald onderwerp voor haar achterban is en zij wilde dan ook graag weten welke onderwerpen mensen met een dwarslaesie belangrijk vinden om (meer) onderzoek naar te doen. Bezoekers van een terugkomdag voor oud-revalidanten van De Hoogstraat en DON in januari 2016 zijn hierop bevraagd en later ook zorgverleners, die bezoekers waren van het jaarcongres van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap in Enschede in april 2016.

Publicatie: Prioriteiten voor dwarslaesieonderzoek volgens mensen met een dwarslaesie en zorgverleners.