Partnercontactmiddag 28 oktober

Een dwarslaesie of caudalaesie krijg je niet alleen. Niet alleen de mensen met de aandoening, maar ook hun gezins- en familieleden en hun partners in het bijzonder moeten leren leven met de ingrijpende gevolgen van deze aandoening. Beide levens worden flink overhoop gehaald.

Partners worden plotseling in een zorgfunctie geduwd. Dat valt niet altijd mee. Maar je staat er niet alleen voor. De werkgroep Partners biedt je de mogelijkheid om op zaterdag 28 oktober a.s. in contact te komen met partners die in hetzelfde schuitje zitten. Onder leiding van gespreksleiders kun je met elkaar  van gedachten wisselen, ervaringen delen en tips geven. Het is beslist geen klachtenuurtje! Door met elkaar te praten doe je nieuwe kennis en inspiratie op en ondervind je steun. De bijeenkomst is gratis toegankelijk voor leden van DON.

Informatie over plaats, tijd en inhoud vind je in de uitnodiging.