Onderzoek Continentie Hulpmiddelen

Op initiatief van Nefemed, de vereniging van producenten van continentie hulpmiddelen, zoals katheters, nodigen wij iedereen uit om mee te werken aan een tevredenheids-onderzoek over de vergoeding en levering van deze hulpmiddelen.

Dit onderzoek heeft 2 jaar geleden ook plaatsgevonden. Het betreft dus een 2e meting, om te kijken of de situatie verbetert of verslechtert. Ook als je niet deelgenomen hebt aan het eerdere onderzoek, is het nuttig om nu mee te doen.

Ga hier naar de enquête van Nefemed: DON2 meting.
De enquête bevat 21 vragen en het invullen ervan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Het onderzoek is anoniem. De resultaten van het onderzoek worden uitsluitend gebruikt voor een kwaliteitsanalyse van de continentiezorg.