Ondersteuning bestuur

Ricardo Bronsgeest (42 jaar) is vanaf 1 oktober voor 1½ dag per week werkzaam voor onze vereniging als beleidsmedewerker. Hij houdt zich bezig met zorg en ondersteuning en de partijen en wetten die daarbij zijn betrokken. Het gaat dan om Wmo, Wlz (incl. adl assistentie) en de Zvw (wijkverpleging en hulpmiddelen). Naast zijn werkzaamheden bij DON is hij belangenbehartiger bij vereniging Spierziekten Nederland en bij de werkgroep De Rode Bril. Verder studeert Ricardo bestuurskunde en werkt hij nog een klein aantal uren als zorgverlener voor iemand met een intensieve zorgvraag.

Ricardo: “Ik ben terecht gekomen in de wereld van belangenorganisaties doordat ik met twee mensen in 2014 de werkgroep De Rode Bril heb opgericht. Werkgroep De Rode Bril houd zich bezig met persoonlijke assistentie: 1 op 1 assistentie (Wlz) voor mensen die de medische noodzaak hebben om altijd iemand in de directe omgeving te hebben. De succesvolle lobby voor persoonlijke assistentie die ik samen met Dick Cochius en Yvonne Westhoek († 2018) in samenwerking met Spierziekten Nederland en Per Saldo heb gedaan, was voor mij de aanzet om mij verder in te zetten voor passende zorg. Dit soort successen laten zien dat ook al zijn we maar een klein radartje in een veel groter geheel we met samenwerking en vastberaden inzet het verschil kunnen maken.”

“Passende zorg – d.w.z. zorg, hulpmiddelen en ondersteuning die past bij de zorgvragen en leefwijzen van de zorgvrager – is het uitganspunt in al mijn werkzaamheden. De komende tijd ga ik mij met veel plezier inzetten voor DON. Ik ben te bereiken op ricardo.bronsgeest@dwarslaesie.nl“.