Kwaliteitsstandaard continentiehulpmiddelen

In 2017 zijn afspraken gemaakt over de vraag wat goede continentie hulpmiddelenzorg is. Bij die afspraken waren alle belangrijke partijen betrokken: DON en andere patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners, apothekers, fabrikanten, speciaalzaken en zorgverzekeraars. Ze hebben afgesproken wat goede continentiehulpmiddelenzorg inhoudt en hoe het verder gaat als je niet tevreden bent over een hulpmiddel of de aantallen die je vergoed krijgt.

Je vind een overzicht van betrokken gesprekspartners en wat er precies is afgesproken over verzekerde continentiehulpmiddelenzorg op de site van zorginzicht.nl en in de beknopte folder.

Voor stomazorg en diabeteszorg zijn vergelijkbare afspraken gemaakt; ook die zijn te vinden op zorginzicht.nl. Zie: stomazorg en diabeteszorg.