Internationale Dwarslaesie Enquête (InSCI)

Wie gerevalideerd heeft in De Hoogstraat, Rijndam of UMCG Beatrixoord kan een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een internationaal onderzoek naar de leefomstandigheden van mensen met een dwarslaesie. DON roept deze mensen op om de enquête in te vullen en zo bij te dragen aan de verbetering van onze situatie.

Meer informatie