Gemakkelijker het huis in (en uit).

Het nieuwe Bouwbesluit werd deze week ter stemming in de Tweede Kamer behandeld. Dit Bouwbesluit moet onder andere zorgen voor de toegankelijkheid van woningen, gebouwen en openbare ruimten. Dat doet het huidige Bouwbesluit onvoldoende en het nieuwe Bouwbesluit zelfs nog minder. Een schril contrast in een jaar waarin het VN-verdrag geratificeerd is en in dezelfde week dat het Besluit Toegankelijkheid aan de Kamer aangeboden wordt.

Meerdere Kamerfracties hebben op ons aandringen moties ingediend om het nieuwe Bouwbesluit in lijn te brengen met het VN-verdrag. Dat is deels geslaagd: een aantal bouweisen over bruikbaarheid die geschrapt zouden worden, zijn nu toch één op één naar het nieuwe Bouwbesluit overgegaan, bijvoorbeeld de minimale maatvoering om een huis in en uit te kunnen gaan. Heel belangrijk voor mensen met een rolstoel! Mogelijk worden enkele eisen nog uitgebreid na de toetsing aan het VN-verdrag.

De verwachte ingangsdatum van het nieuwe Bouwbesluit is medio 2019. De ervaringen die we de komende jaren opdoen met het implementeren van het VN-verdrag wil Ieder(in) aandragen bij het Bouwbesluit vóórdat het in werking treedt.

Lees hier nog meer over de plannen voor een toegankelijker Nederland.

Bron: Ieder(in)