Elektrosimulatie helpt decubitus bij dwarslaesie voorkomen

es-broekHet activeren van bil- en hamstringspieren met elektrostimulatie bij mensen met een dwarslaesie helpt drukwonden door zitten of liggen te voorkomen. Door elektrostimulatie worden verlamde spieren geactiveerd, waardoor bijvoorbeeld de zitdruk afneemt, het spiervolume toeneemt en de doorbloeding verbetert. Hierdoor wordt het risico op drukwonden (decubitus) verkleind. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Christof Smit, revalidatiearts bij Reade. Smit onderzocht de effecten van verschillende elektrostimulatiemethoden bij mensen met een dwarslaesie. Op 13 januari promoveert Smit bij de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn onderzoek ‘Electrical stimulation in spinal cord injury. Development of a pressure ulcer prevention method’.

Elektrostimulatie is veilig en kostenbesparend
Er leven op de wereld ongeveer 2,5 miljoen mensen met een dwarslaesie. In Nederland zijn dat er ongeveer 12.500. Als iemand een dwarslaesie krijgt verandert het leven voor die persoon dramatisch, op zowel fysiek, mentaal als op sociaal-maatschappelijk vlak. Christof Smit: “Drukwonden komen helaas nog steeds vaak voor na een dwarslaesie, vooral op het zitvlak. De huidige methoden tegen drukwonden, zoals drukverdelende kussens, op maat gemaakte rolstoelen en drukontlastende bewegingen zijn te passief en schieten tekort. Elektrostimulatie is nog maar weinig toegepast in de praktijk vanwege de onbekendheid, maar het is een nieuwe en actieve manier om het risico op drukwonden te verkleinen.” Volgens Smit is het dan ook verstandig dat de methode standaard wordt toegepast in de bestaande revalidatiebehandelprogramma’s. Smit: “De methode is veilig en relatief eenvoudig aan te brengen én de kosten voor het toepassen zijn laag. De resultaten van mijn onderzoek suggereren dat elektrostimulatie structureel zou moeten worden toegepast in de klinische praktijk.”

Stimulatie spieren door speciale broek

Voor zijn promotieonderzoek testte Christof Smit de zogenaamde ES-broek; een speciale broek die elektrische impulsen afgeeft aan het lichaam. Bij acht patiënten werd deze ES-broek gedurende twee weken acht uur per nacht getest voor het activeren van de bilspieren en hamstrings. Hieruit bleek dat de spieren na acht uur stimulatie nog steeds samentrokken en dus actief waren. Bovendien bleek de slaapkwaliteit van patiënten sterk vooruit te gaan. Smit: “Nachtelijke spieractivatie met behulp van de speciale ES-broek bleek niet alleen een goede, maar vooral ook haalbare methode, die bovendien de slaap niet verstoord.” Smit hoopt dan ook dat zijn methode snel wordt ingevoerd: “Drukwonden hebben een enorme invloed op de individuele fysieke en psychische conditie van mensen met een dwarslaesie. Daarnaast heeft het ingrijpende gevolgen voor het zelfstandig functioneren. Denk aan de gevolgen als de verminderde mobiliteit en afhankelijkheid in de persoonlijke verzorging, de vertraagde revalidatie en uitsluiting van het werk en sociale activiteiten.”

Christof Smit is revalidatiearts bij Reade waar wordt voortgebouwd op zijn onderzoeksresultaten. Momenteel wordt bij Reade een expertisecentrum elektrostimulatie opgezet zodat elektrostimulatie structureel onderdeel kan worden van de dwarslaesiebehandeling én geborgd wordt binnen de onderzoekslijn dwarslaesie. Uitgebreide berichtgeving hierover volgt in een later stadium. 

De Nederlandse samenvatting van het proefschrift kun je hier lezen. Het volledige proefschrift (Engels) is hier te downloaden.