Eigen bijdrage Norgalax moet van tafel

Patiëntenfederatie Nederland roept in bijgaande brief de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat “eigen betalingen en bezuinigingen de toegang tot en keuzevrijheid voor passende medicijnen niet belemmeren”. Daarbij wordt ook gewezen op het feit dat de recente prijsstijging en hoge eigen bijdrage voor Norgalax, een medicijn dat voor sommige mensen met een dwarslaesie onmisbaar is, ontoelaatbaar zijn en z.s.m. moeten worden teruggedraaid. Wij zijn blij met deze steun van de Patiëntenfederatie en zetten onze strijd voort.

Bijlage Notitie Patientenregisters