Eigen bijdrage medicijnen maximaal 250 euro

Met ingang van 2019 geldt een maximum voor de eigen bijdrage(n) voor medicijnen. Dit maximum is 250 euro per persoon per jaar. Dit maximum komt bovenop je eigen risico (het wettelijk verplichte eigen risico van 385 euro per jaar of het zelf gekozen hogere eigen risico).

Het gaat hierbij om alle geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op de website medicijnkosten.nl kun je opzoeken of een medicijn in het GVS is opgenomen.
Vóór 2019 was er nog geen maximum, waardoor de eigen bijdrage soms hoog kon oplopen. De maatregel is dus goed nieuws als je medicijnen nodig hebt, waarvoor een hoge eigen bijdrage geldt, bijvoorbeeld als je aangewezen bent op het gebruik van Norgalax. De eigen bijdrage hiervoor maakte dit medicijn de laatste paar jaar haast onbetaalbaar. Uitwijken naar België was tot voor kort dan nog wel mogelijk, maar ook daar is Norgalax nu erg duur geworden. Daarom zijn we erg blij dat het is gelukt om dit maximum m.i.v. 2019 gerealiseerd te krijgen.

In de publicatie van het ministerie van VWS vind je nadere informatie over deze maatregel.