Dwarslaesie.nl grondig vernieuwd: kennis nu nog beter toegankelijk

Mensen met een dwarslaesie of caudalaesie hebben te maken met een breed scala van gezondheidsrisico’s. Betrouwbare, onafhankelijke en goed toegankelijke informatie is van levensbelang. Daarom hebben we onze website flink onderhanden genomen en breiden we dwarslaesie.nl de komende maanden stap voor stap uit met enkele nieuwe diensten.

Dwarslaesiewiki
De 8 revalidatiecentra met een gespecialiseerde dwarslaesieafdeling hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van leven met ‘n dwarslaesie op langere termijn. De met dit zgn. ALLRISK project vergaarde kennis, gefinancierd door ZonMw & Fonds NutsOhra, vormt de basis voor een nieuwe digitale encyclopedie, de Dwarslaesiewiki, die we dit najaar het licht laten zien. Naast de kennis uit ALLRISK zal de wiki gevuld worden met overige medische en paramedische kennis uit genoemde centra. Coloplast is gestopt met SpinalNet.nl en heeft ons de inhoud beschikbaar gesteld voor de wiki. Zo ontstaat steeds meer één
centraal naslagwerk waar je terecht kunt voor onafhankelijke en betrouwbare informatie, inclusief links naar andere geschikte informatiebronnen.

Expertpanel
DON-leden kunnen binnenkort voor medische vragen waarop ze met bovenstaande informatie geen toereikend antwoord kunnen krijgen ook terecht bij
het nieuwe expertpanel. Hun vragen worden behandeld door leden van het behandelteam van één van de 8 gespecialiseerde centra. Zij hebben voor de komende jaren een roulatieschema afgesproken: elk half jaar vindt de overdracht plaats. Een getrainde DON-moderator ziet erop toe dat alleen nieuwe vragen worden doorgespeeld naar het expertpanel. Je kunt het expertpanel niet gebruiken als ‘second opinion’; de aan het panel gestelde vragen en gegeven antwoorden zijn voor alle DON-leden toegankelijk.

Smoelenboek DON-ervaringsdeskundigen
DON-leden en mensen met een nieuwe dwarslaesie of caudalaesie die in een revalidatiecentrum behandeld worden, kunnen een beroep doen op de ervaringskennis van de DON-vrijwilligers. Sinds het bestaan van onze vereniging (1976)
kan dat binnen alle verzorgingsgebieden van de revalidatiecentra. We introduceren binnenkort ook de mogelijkheid om elkaar landelijk ‘op te zoeken’. Dwarslaesie.nl wordt hiertoe uitgebreid met een smoelenboek. Hier stellen de DON-ervaringsdeskundigen zich voor. Ieder geeft daarbij aan wat zijn/haar specialisaties zijn en hoe contact kan worden opgenomen.

DwarslaesieForum
Ons forum is al enige tijd dringend toe aan vernieuwing. Dat gaan we nu ook daadwerkelijk realiseren. Er komt een openbaar deel, met daarnaast de mogelijkheid om besloten groepen aan te maken. Het reeds bestaande Caudaforum wordt zo’n besloten groep. Vanuit de kring van partners bestaat hier ook belangstelling voor. Het nieuwe forum wordt gebruikersvriendelijker. Zo krijgen geregistreerde gebruikers in hun eigen account een helder overzicht van hun activiteiten, komt er een goede zoekfunctie en zorgen getrainde moderators voor duidelijke rubrieken, zodat bezoekers gemakkelijk kunnen nagaan of hun vraag in het verleden al eerder is gesteld.

Gebruikersvriendelijkheid
Deze toevoeging van nieuwe functies maakte het noodzakelijk om de reeds bestaande onderdelen van de website ook in een nieuw jasje te steken. Dit is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Voorts was dit niet mogelijk geweest zonder de grote inspanning van onze
webredacteuren Corné Ouburg en Wil Veen om zich het nieuwe cms eigen te maken en, met steun van verschillende andere vrijwilligers, de inhoud van de oude website opnieuw te redigeren, te actualiseren en over te zetten naar de nieuwe website. De nieuwe website is ontwikkeld door en wordt gehost door Proven Web Concepts te Elburg.

Jos Dekkers,

voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland