Drie keuzehulpen op website Dwarslaesie Organisatie Nederland

Er zijn drie keuzehulpen verschenen op de DON website voor mensen met dwarslaesie of caudalaesie. Het gaat om een keuzehulp over mogelijke behandelingen bij blaasproblemen en een keuzehulp over de behandeling bij pijn. Daarnaast is er een keuzekaart voor darmproblemen. De keuzetools geven informatie over de voor- en nadelen van mogelijke behandelingen en kunnen iemand met een dwarslaesie of caudalaesie helpen na te gaan wat hij of zij belangrijk vindt bij de behandeling. De keuzetools zijn bedoeld ter ondersteuning van het gesprek tussen de zorgverlener en de betrokkene.

De keuzehulpen zijn met subsidie van ZonMw ontwikkeld op initiatief van Dwarslaesie Organisatie Nederland in samenwerking met het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) en enkele andere experts.

Achtergrondinformatie

Het gebeurt steeds meer dat zorgverleners samen met de patiënt en de naaste beslissen over de behandeling. Omdat dit nog beter kan, lanceerde de Patiëntenfederatie Nederland met andere partijen eind 2016 de campagne “Betere zorg begint met een goed gesprek”. Zorgverlener en patiënt hebben beiden een eigen rol in samen beslissen. De zorgverlener als specialist op het medische vlak, de patiënt als expert over het eigen lichaam en leven. Samen beslissen over de behandeling levert doorgaans betere zorg op. In de dagelijkse praktijk betekent samen beslissen een verandering van de consultvoering. Er is meer ruimte voor de patiënt. Zorgverleners benoemen bewust en waardevrij alle opties. Zorgverleners verdiepen zich meer in de leefwereld van de patiënt. Over en weer worden tussen zorgverleners en patiënten vragen gesteld.

Keuzehulpen kunnen het proces van samen beslissen ondersteunen. Keuzehulpen zijn tools (bijv. via websites, boekjes, films) die de patiënt antwoorden kunnen geven op de volgende vragen:

  • Welke opties voor behandeling zijn beschikbaar?
  • Wat zijn de mogelijke consequenties van iedere optie?
  • Welke voorkeuren spelen mee bij het waarderen van de opties?

Ons bestuurslid Frans Penninx is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de keuzehulpen. Je kunt bij hem terecht voor meer informatie.