DON in het nieuws

Regelmatig verschijnt Dwarslaesie Organisatie Nederland in de media. Zo had DON-voorzitter Jos Dekkers in de afgelopen maanden tweemaal het woord in Revalidatie Magazine, het digitale tijdschrift van de Nederlandse revalidatiesector. In het maartnummer schreef hij een column onder de titel Resultaten dwarslaesierevalidatie geschaad door bezuinigingen elders en in het septembernummer gaf hij bij het artikel Medische vooruitgang vraagt aangepaste revalidatie een toelichting vanuit dwarslaesie-perspectief. In het decembernummer van Revalidatie Magazine vertelt Frans Penninx, bestuurslid van DON, in de rubriek Na de revalidatie over zijn persoonlijke geschiedenis. Deze artikelen zijn terug te vinden op www.revalidatiemagazine.nl

Op 2 november besteedde Nieuwsuur aandacht aan het gegeven dat gemeenten steeds moeilijker doen over het vergoeden van woningaanpassingen, met onder meer als gevolg dat mensen met een dwarslaesie na het afronden van hun revalidatie in het revalidatiecentrum moeten blijven. Per saldo kost dit de maatschappij veel geld en het is nadelig voor de betrokkenen. Jos Dekkers voerde het woord namens DON.