Brochure met tips voor aanvraag hulpmiddelen

Zo lang mogelijk zelfstandig leven, wie wil dat nou niet? Hulpmiddelen spelen daarbij vaak een belangrijke rol. Er zijn allerlei middelen verkrijgbaar, van rolstoel tot scootmobiel en van incontinentie- tot stomamaterialen. Helaas verloopt het aanvraagproces van hulpmiddelen niet altijd doeltreffend en vlot. Zeker niet als er sprake is van een complexe hulpvraag. Het trage proces levert in de praktijk nog al eens vervelende problemen op…

Nieuwe brochure met tips en advies

Het aanvragen en toewijzen van hulpmiddelen moet sneller en correcter. Om daar een bijdrage aan te leveren, heeft Ieder(in) een brochure ontwikkeld met adviezen en tips voor iedereen die bij de aanvraag betrokken is. Dat is bijvoorbeeld de Wmo-consulent, die de aanvraag voor de gemeente beoordeelt, maar ook behandelaren en (revalidatie-)artsen, die advies geven over voorzieningen. En natuurlijk de aanvrager zelf!

Meer informatie over de brochure

De brochure van Ieder(in) heeft als titel: ’Toegang tot hulpmiddelen voor mensen met een complexe hulpvraag’‘ en is tot stand gekomen in samenwerking met Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, NVDG en VNG. De input voor de brochure is afkomstig van gesprekken met Wmo-consulenten, revalidatieartsen, patiënten en patiëntenverenigingen.

Bron: Supportbeurs