Brandbrief aan Tweede Kamer: wij verdienen meer subsidie!

Als de overheid patiëntenorganisaties belangrijk vindt om de toegang en kwaliteit van de zorg te verbeteren, moet ze ook zorgen dat die organisaties hun werk goed kunnen doen. En dat is nu niet het geval. Op steeds meer plekken wordt het noodzakelijk geacht dat mensen met een beperking of aandoening en patiënten meepraten over zaken die hen aangaan. Dit vergt enorm veel van organisaties zoals DON. We schuiven aan bij steeds meer overlegtafels op landelijk, regionaal en lokaal niveau om inbreng te leveren en tegenmacht te bieden aan gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders, landelijke overheid. Ons doel is de toegang en kwaliteit te verbeteren van de zorg, ondersteuning, passend onderwijs en werk. En het systeem patiëntvriendelijker te maken. De meerwaarde van ervaringsdeskundigen om de zorg te verbeteren wordt breed erkend. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van kwaliteitsrichtlijnen. Het huidige subsidiebeleid voorziet hier absoluut niet in.

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND hebben daarom samen met ruim 100 patiënten- cliënten en familieorganisaties organisaties, waaronder Dwarslaesie Organisatie Nederland, een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. We willen meer mogelijkheden om de zorg en ondersteuning in Nederland beter te maken. Sommigen staat het water aan de lippen; het is tijd om te vragen om een nieuw, beter en ruimer subsidiekader. De volledige tekst van de brandbrief vind je hier.