ALV – 14 april 2018

Welkom bij de ledenvergadering

 

Zaterdag 14 april 2018 is er een Algemene ledenvergadering DON, van 10 tot 11 uur, bij PGOsupport, Daltonlaan 600, Utrecht.

De agenda vindt u hier.

Opgave via info@dwarslaesie.nl, waarna u te zijner tijd de stukken krijgt toegestuurd.

 

Bestuur DON