Ervaring met WMO raad?

Het hoofdartikel in het Dwarslaesie Magazine van december 2017 zal gewijd zijn aan de WMO. Daarbij zal de nadruk liggen op effecten van de WMO op de belangenbehartiging, die veel meer lokaal ingevuld zal moeten worden. 

 Graag willen we succesverhalen horen van mensen die plaatselijk actief zijn in een WMO-(advies)raad. Uiteraard kan het ook zinvol zijn iets te horen over de hobbels die je bent tegengekomen.

Wanneer je denkt een bijdrage te kunnen leveren, neem dan contact op met Annelies van Lonkhuyzen, eindredacteur van DM via magazine@dwarslaesie.nl.