Onderschrijf het manifest van Wij staan op!

Wij staan op! is een beweging van jongvolwassenen met een levenslange en levensbrede lichamelijke en/of zintuiglijke handicap. Wij zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van leven met een handicap. Wij kennen ons lichaam als geen ander en wij ervaren de obstakels die er nu zijn. Maar meer dan dat, ervaren wij beperkingen vanuit de samenleving die ons hinderen te zijn wie we willen zijn.

Het doel van Wij staan op! is een verandering in het denken, doen en laten in de Nederlandse maatschappij teweeg te brengen. Uiteindelijk beperkt de samenleving zichzelf niet meer. Iedereen is gelijk in het anders zijn en voert naar behoefte regie over zijn leven en is verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Iedereen draagt daarin evenveel verantwoordelijkheid. Met ons manifest staan wij voor vrijheid, gelijkheid en menselijkheid.

Het manifest is een oproep aan de Nederlandse samenleving om de manier, waarop zij naar gehandicapten kijkt en daarmee omgaat te kantelen. Wij roepen alle Nederlanders op om samen met ons een toegankelijke maatschappij te creëren. Wij willen de energie die wij nu kwijt zijn aan niet-werkende wet- en regelgeving, aan (voor)oordelen en angst gebruiken om het maximale uit ons leven te kunnen halen. Zo kunnen ook wij van toegevoegde waarde zijn voor de samenleving. Wij zíjn de samenleving! Iederéén heeft baat bij een maatschappij waarin een ieder zelf kan bepalen hoe hij of zij, zijn of haar leven wil leiden.

In het manifest geven wij twaalf stellingen aan die volgens ons voor onze samenleving belangrijk en sturend zijn. In deze stellingen hebben wij geformuleerd waaraan de gewenste veranderingen moeten voldoen. Omdat wij alleen vanuit onze eigen ervaringen kunnen spreken hebben wij, bij het schrijven van dit manifest, onze eigen voorbeelden gebruikt. De punten zijn algemeen.

Wij vragen alle Nederlanders deze stellingen te onderschrijven op de website www.wijstaanop.nl. Op deze manier vragen wij de regering en de Tweede Kamer om ons beter en vaker te raadplegen als ervaringsdeskundigen als het gaat om de rechten van de mens met een beperking.

Wij koppelen ons initiatief aan de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

 Doe mee en teken het manifest.