Zorgverzekering

Leden van DON, die niet meer werken kunnen toch een collectiviteitskorting op de premie van de zorgverzekering krijgen. DON heeft daarvoor een contract gesloten met Heilbron.

Mensen met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor korting door een gemeentelijke zorgverzekering af te sluiten. Informeer hierover bij het zorgloket van je gemeente.

Jaarlijks maakt Ieder(in) een overzicht van zorgverzekeraars en de premies die zij heffen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. De Zorgwijzer geeft hiervan jaarlijks een overzicht.

Informatie over al deze zaken vind je onder het kopje Dagelijks leven - Zorgkostenverzekering.