Letselschade

Wanneer een dwarslaesie is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een ongeval  in het verkeer, tijdens het werk of door een medisch verwijtbare fout, dan kun je  te maken krijgen met verzekeraars die de materiële en immateriële schade moeten vergoeden.

Juridische hulp vaak onmisbaar

Wanneer een ander aansprakelijk is voor wat jou is overkomen, dan moet deze, of diens verzekeraar de schade betalen. Het vaststellen van aansprakelijkheid  en het berekenen van de (letsel)schade is een ingewikkeld en tijdrovend traject dat specialistische kennis en ervaring vereist.  Dat moet je echt niet zelf willen doen. Om sterk te staan tegenover een professionele verzekeraar,  is het verstandig ook zelf een belangenbehartiger in de arm te nemen die gespecialiseerd is in letselschadezaken. Maar hoe vind je een goede belangenbehartiger?

Hierna lichten we toe wat de voordelen zijn van het inschakelen van een letselschade advocaat. Wij werken samen met twee gespecialiseerde advocatenkantoren. Beide kantoren hebben een helpdesk waar DON-leden gratis terecht kunnen voor advies:

 • Berntsen Mulder Advocaten. Deze helpdesk is te bereiken via letselschade.berntsenmulder.nl en tijdens kantooruren via telefoonnummer 0172–424172. Buiten kantooruren kun je bellen (en altijd What’s Appen) met nummer: 06-48264896. Ook met vragen over de WLZ, de WMO en de Zvw kunnen onze leden hier terecht.
 • Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten. Zij werken alleen en uitsluitend voor slachtoffers met letselschade. Ook zij hebben bewezen ervaring met het ondersteunen van slachtoffers met een dwarslaesie en ander ernstig letsel. Deze helpdesk is te bereiken via  wolthersjagersma.nl  of tijdens kantooruren via telefoonnummer 085-4868548.

De letselschademarkt

De markt van letselschade-belangenbehartigers is behoorlijk onoverzichtelijk. Er zijn veel soorten aanbieders van juridische hulp bij letselschade. Niet iedereen is echter advocaat of jurist. De een noemt zich letselschade-expert, de ander letselschade-deskundige, letselschade-regelaar/behandelaar of personenschade-deskundige (personenschade is een ander woord voor letselschade). Je hoeft geen jurist  te zijn om deze titel te mogen voeren. Iedereen mag dat. Het zijn onbeschermde titels. Maar advocaat kun je alleen zijn als je ook jurist bent en over de vereiste papieren beschikt. Dat is dus wel een beschermde titel en dat maakt een groot verschil.

Er zijn in grote lijnen vier grote partijen die zich bezighouden met het behartigen van de belangen van letselschadeslachtoffers:

 • De juridische afdeling van een vakbond
 • Medewerkers van een rechtsbijstandsverzekering
 • Letselschade expertise bureaus
 • Letselschade advocaten.

Er zit helaas veel kaf tussen het koren. Daarom is enkele jaren geleden, mede op initiatief van Slachtofferhulp Nederland het Keurmerk Letselschade opgericht. Dit keurmerk stelt strenge eisen aan haar leden. Niet iedereen kan lid van het keurmerk worden. Daarvoor gelden specifieke opleidingseisen. Het keurmerk staat alleen open voor advocaten en experts die zijn aangesloten bij een onafhankelijke beroepsvereniging. Bovendien moeten zij voldoen aan specifieke eisen met betrekking tot deskundigheid, onafhankelijkheid, transparantie en communicatie. Daarop worden zij regelmatig getoetst. Advocaten zijn altijd juridisch geschoold op academisch niveau. Experts zijn soms juridisch geschoold. Om lid te kunnen zijn van het Keurmerk, moeten advocaten aangesloten zijn bij de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Experts die lid willen zijn van het Keurmerk zijn verplicht zich aan te sluiten bij het Nederlands Instituut van Register-Experts (NIVRE).

Rechtsbijstandsverzekeraars kunnen geen lid worden van het Keurmerk Letselschade. Vakbonden ook niet.

Ten opzichte van alle andere belangenbehartigers heeft een letselschade advocaat een belangrijke voorsprong: Een advocaat kan uw zaak zelf voor de rechter brengen of daarmee dreigen. Dat kan handig zijn in de onderhandelingen. Of het nu gaat om discussies over aansprakelijkheid, eigen schuld, of over de hoogte van schadevergoeding: een advocaat kent de weg naar de rechter als geen ander en kan daar, indien nodig, snel gebruik van maken.  Een expert mag in zaken van enig belang niet zelf procederen, maar zal het dossier moeten overdragen aan een advocaat. Iemand anders gaat jouw dossier dan behandelen, vaak van een ander kantoor.

De LSA letselschade advocaat

Niet iedere advocaat mag zich LSA Letselschade Advocaat noemen. Dat mogen alleen leden van de Vereniging voor Letselschade Advocaten. Voor hen gelden zware kwaliteitseisen.

Een LSA letselschade advocaat:

 • heeft een universitaire studie Rechten gevolgd en is minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam in letselschades
 • heeft na zijn 3 jarige beroepsopleiding nog één jaar de postdoctorale specialisatie Personenschade aan de Grotius Academie gevolgd
 • besteedt minimaal 500 uur per jaar aan letselschadezaken
 • volgt jaarlijks verplicht bij- en nascholingscursussen
 • moet zich jaarlijks verantwoorden en laten toetsen door middel van deelname aan audits die door onafhankelijke partijen worden afgenomen
 • moet verplicht deelnemen aan intervisie: een vorm van collegiale toetsing
 • is gebonden aan de Gedragsregels voor Advocaten en onderworpen aan het klacht- en tuchtrecht van de Orde van Advocaten en de Vereniging LSA.

Is een advocaat dan niet duur? Nee, want als er een aansprakelijke wederpartij is, dan komen de kosten van rechtsbijstand in principe voor rekening van die partij of diens verzekeraar.  Dat is wettelijk zo geregeld. Een LSA Letselschade Advocaat mag slechts onder hele specifieke voorwaarden no-cure-no-pay afspraken maken, maar meestal is dat helemaal niet nodig.

Emotioneel en langdurig traject

Is de keuze voor een belangenbehartiger dan gemakkelijk te maken? Nee. Niet alleen opleiding en vakkennis zijn doorslaggevend. Het is net zo belangrijk dat er een klik is. Dat er chemie bestaat tussen jou en je belangenbehartiger.

Een letselschadezaak is een emotioneel en langdurig traject, dat meerdere jaren in beslag neemt. Dat geldt zeker voor slachtoffers met een dwarslaesie. Dit letsel heeft ingrijpende gevolgen voor alles wat maakt wie je bent: jouw werk, vrije tijdbesteding, huisvestiging en mobiliteit zijn aspecten die door een dwarslaesie totaal veranderen. Allerlei aspecten van juridische, financiële en praktische aard doemen daarbij op. Voel je je begrepen door je belangenbehartiger, kun je je verhaal en al je vragen en onzekerheden kwijt of walst iemand daar overheen? Legt de belangenbehartiger in begrijpelijke taal uit wat het vervolgtraject is en houdt hij je voldoende op de hoogte van de vorderingen in jouw zaak? Maakt hij duidelijke overzichten van de diverse schadeposten, of kun je er eigenlijk geen touw aan vastknopen? Is hij gericht op juridische haarkloverij of ligt zijn passie in het vinden van oplossingen waarmee je verder kunt? Neemt jouw belangenbehartiger het initiatief, of wordt de regie bepaald door de aansprakelijke verzekeraar?

Je bouwt gedurende het letselschadetraject samen een vertrouwensband op, waarin veel zaken besproken zullen worden. Zaken die gevoelig kunnen liggen en die jouw identiteit raken. Dan moet het basisgevoel goed zijn. Bij het kiezen van een belangenbehartiger moet je niet over een nacht ijs gaan en met de eerste de beste in zee gaan. Laat je goed informeren en maak eerst eens vrijblijvend kennis. Nodig de belangenbehartiger thuis uit  voor een kennismaking. Dan zie je al vrij snel wat voor vlees je in de kuip hebt. Win eventueel referenties in. Want ook al is jouw belangenbehartiger lid van het Keurmerk Letselschade, daarmee staat nog niet vast dat hij over voldoende persoonlijkheid en kwaliteiten beschikt om samen met jou in teamverband het schaderegelingstraject tot een goed einde te brengen

Helpdesk

Vragen? DON heeft met 2 bureaus van letselschade advocaten afspraken gemaakt over juridische voorlichting. Dit zijn:

 • Wolthers Jagersma Letselschade Advocaten. Ook zij bieden een juridische helpdesk waar je gratis terecht kunt met vragen over alles wat met letselschade te maken heeft. Deze helpdesk is te bereiken via  wolthersjagersma.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 085-4868548.
 • Berntsen Mulder Advocaten. DON-leden kunnen gratis terecht bij de juridische helpdesk van Berntsen Mulder Advocaten over alles wat met letselschade te maken heeft. Ook met vragen over de WLZ, de WMO en de Zvw kunnen onze leden hier terecht. Deze helpdesk is te bereiken via letselschade.berntsenmulder.nl  en tijdens kantooruren via telefoonnummer 0172–424172. Buiten kantooruren kun je bellen (en altijd What’s Appen) met nummer: 06-48264896.