Juridische hulp

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke wijze – en vooral op welke juridische gronden – ze hun recht daadwerkelijk kunnen krijgen. Mensen laten het er daarom vaak bij zitten. Dit brengt niet alleen de rechtspositie van mensen in gevaar, maar ook de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking.

Voor juridische hulp konden onze leden terecht bij het Juridisch Steunpunt  van Ieder(in). Dit steunpunt moest met ingang van 1 januari 2019 haar werkzaamheden opgeven. De subsidieverstrekker stond het niet langer toe mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en ondersteuning. Je kunt nu terecht bij het Juiste Loket.

Hulp bij geschillen met uitkerings- en overheidsinstanties

Zorgwijzer

Juridische hulp bij letselschade

Het Juiste Loket en Juridische wegwijzer