Juridische hulp

Veel mensen weten niet waar ze recht op hebben en op welke wijze – en vooral op welke juridische gronden – ze hun recht daadwerkelijk kunnen krijgen. Mensen laten het er daarom vaak bij zitten. Dit brengt niet alleen de rechtspositie van mensen in gevaar, maar ook de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking.

Voor juridische hulp konden onze leden  terecht bij het Juridisch Steunpunt  van Ieder(in). Dit steunpunt moest met ingang van 1 januari 2019 haar werkzaamheden opgeven. De subsidieverstrekker stond het niet langer toe mensen rechtstreeks te helpen met juridisch advies en ondersteuning. Om hun leden toch nog van dienst te zijn heeft Ieder(in) een juridische wegwijzer samengesteld. Deze biedt een overzicht aan instanties, die je met raad en daad kunnen bijstaan. Deze wegwijzer en andere instanties tref je hier onderaan.

Hulp bij geschillen met uitkerings- en overheidsinstanties

Als zich conflicten voordoen met de uitkeringsinstanties dan zijn de belangen vaak groot. Bovendien is het sociale zekerheidsrecht heel ingewikkeld. Juridische bijstand is dan al gauw onvermijdelijk.

Mensen met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging), die door de overheid gefinancierd wordt. Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen.

De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Kijk voor meer informatie op ssz-advocaten

Zorgwijzer

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen.

Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten.

Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen.

 

Juridische hulp bij letselschade

Er is sprake van letselschade als je dwarslaesie is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een verkeersongeluk buiten je schuld, tijdens het werk of door een medisch verwijtbare fout.

Bij letselschade is het aan te raden je te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadebelangenbehartiger. In de paragraaf Letselschade  kun je daar alles over lezen.

Juridische wegwijzer Ieder(in)

Voor mensen die al bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en van het kastje naar de muur gestuurd worden, heeft Ieder(in) een Juridische wegwijzer samengesteld. Je vindt daarin een aantal organisaties die juridisch advies geven.