Juridische hulp

 

 

 

Hulp bij geschillen met uitkerings- en overheidsinstanties

Als zich conflicten voordoen met de uitkeringsinstanties dan zijn de belangen vaak groot. Bovendien is het sociale zekerheidsrecht zeer ingewikkeld. Juridische bijstand is dan al gauw onvermijdelijk. Particulieren met een laag inkomen kunnen meestal in aanmerking komen voor rechtsbijstand (de zogenaamde toevoeging), die door de overheid gefinancierd wordt. Dit houdt in dat de overheid de advocaat betaalt, terwijl de cliënt slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die afhankelijk is van het inkomen. De leden van de Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht Advocaten zijn gespecialiseerd op het gebied van de sociale zekerheid. Kijk voor meer informatie op ssz-advocaten

Zorgwijzer

Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een chronische ziekte, krijgen tijdens hun leven vaker te maken met gezondheidszorg dan anderen. Door de hervorming van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is er voor deze groep mensen echter veel veranderd. De AWBZ is overgaan naar een aantal nieuwe en bestaande wetten. Die verandering neemt veel vragen en onduidelijkheden met zich mee. In deze zorgwijzer worden de vier huidige wetten besproken waar mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking of chronische ziekte mee te maken kunnen krijgen.

 

Juridische hulp bij letselschade

Bij letselschade – dat wil zeggen, wanneer je dwarslaesie is veroorzaakt door toedoen van iemand anders, bijvoorbeeld door een ongeval  in het verkeer, tijdens het werk of door een medisch verwijtbare fout – is het aan te raden je te laten bijstaan door een gespecialiseerde letselschadebelangenbehartiger. In de paragraaf Letselschade  kun je daar alles over lezen.

Juridische wegwijzer Ieder(in)

Mensen die al bij hun aanvraag voor zorg en ondersteuning vastlopen, niet weten waar ze moeten zijn en van het kastje naar de muur gestuurd worden, kunnen terecht bij het Juiste Loket. Daarnaast heeft Ieder(in) een Juridische wegwijzer samengesteld met een aantal andere organisaties die juridisch advies geven.