Inkomen

Hier vind je informatie over diverse inkomensregelingen. Had je een inkomen uit werk toen je getroffen werd door de dwarslaesie, dan krijg je een bepaalde periode je salaris doorbetaald.

Het is belangrijk meteen met je werkgever te bespreken of je je oude werk weer kunt oppakken of er een mogelijkheid is voor een andere functie. Heb je geen werkgever (meer), dan kun je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de ziektewetuitkering.

Na afloop van de ziektewetuitkering bepaalt de mate van de aandoening of je weer kunt gaan werken of dat je in aanmerking komt voor een vervolguitkering. Ook is het mogelijk dat je deels werkt en deels een uitkering ontvangt.

De inkomensregelingen worden regelmatig bijgesteld. Het is daarom verstandig regelmatig het laatste nieuws hierover te volgen op de website van het UWV.

Loondoorbetaling

Ziektewet-uitkering

Vrijwillig verzekeren

Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA)

Wajong uitkering