Belastingzaken

Chronisch zieken en gehandicapten maken veel extra kosten, veroorzaakt door hun aandoening. Veel kosten worden vergoed door de gemeente (Wmo) of de ziektekostenverzekeraar, zoals aanpassingen in huis, rolstoelen, computeraanpassingen, etc.

Sommige kosten die je maakt en die niet door Wmo of ziektenkostenverzekeraar worden vergoed kun je misschien aftrekken van de inkomstenbelasting. Hier vind je informatie over aftrekposten en andere vergoedingen. Ieder(in) geeft elk jaar een handige checklist uit die je helpt bij het invullen van de aangifte en attendeert op aftrekbare kosten.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de belastingdienst. Heb je problemen met het invullen van je belastingpapieren? Een van onze leden is je daarbij graag van dienst. Lees meer hierover bij ‘hulp bij belastingaangifte’.

Aftrek bijzondere kosten

Chronisch zieken en gehandicapten hebben jaarlijks te maken met extra kosten Die kosten zijn deels aftrekbaar. In het Aangifteprogramma staat telkens voor elk onderdeel een geel vakje met een vraagteken erin. Als je daarop klikt, krijgt u een uitgebreide toelichting bij de betreffende aftrekpost. Elk jaar geeft Ieder(in) een handig overzicht uit van aftrekbare kosten.

Verhoging

Afhankelijk van inkomen en leeftijd, kan er een standaard verhoging gelden van een aantal specifieke zorgkosten. Het Aangifteprogramma berekent zelf of je in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Drempel

Voor de aftrek van specifieke zorgkosten geldt een drempel. Alleen als je in totaal meer specifieke zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel aftrekken. Het Aangifteprogramma berekent de drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.
Meer informatie over de aangifte vind je op de website www.meerkosten.nl

Hulp bij belastingaangifte

Veel mensen vinden het moeilijk zich te verdiepen in belastingzaken of zien op tegen aangifte via een belastingformulier of een belastingprogramma. Als je wilt, kan ons lid Jos Hendriks je helpen door je belastingaangifte te verzorgen. Hij doet dat niet namens Dwarslaesie Organisatie Nederland, maar vanuit zijn eigen deskundigheid. In eerste instantie is zijn hulp erop gericht dat je volgend jaar je belastingaangifte zelf kunt doen.
Hij wil bij niet al te ingewikkelde aangiftes het ook voor je verzorgen. Daarbij geldt no cure no pay: krijg je niets terug, dan betaal je hem ook niets. Krijg je wel geld terug, dan geldt de volgende regeling:

  • Je krijgt een teruggave tussen €100 en € 500, je doneert aan Dwarslaesie Organisatie Nederland € 50
  • Je krijgt een teruggave tussen €500 en €1000, je doneert aan Dwarslaesie Organisatie Nederland €100
  • Je krijgt een teruggave van €1000 of meer, je doneert aan Dwarslaesie Organisatie Nederland 10% van de teruggave.

 

Belangstelling? Neem dan contact op met Jos Hendriks, het liefst per e-mail, Telefonisch contact kan ook, bij voorkeur maandag- of dinsdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur: (030) 276 76 32.

Soms kun je voor hulp bij belastingaangifte ook terecht bij MEE. Via mee.nl vind je het MEE-kantoor bij je in de buurt. Informeer daar naar de mogelijkheden. In sommige gemeentes wordt in wijk- en dienstencentra door vrijwilligers hulp geboden bij het invullen van uw belastingformulier.