Word vrijwilliger

Vrijwel al onze activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. De meesten van hen hebben een dwarslaesie of caudalaesie. Maar er zijn ook partners en ouders bij onze organisatie betrokken.

Ben jij creatief of heb je organisatie- of  bestuurlijk talent en wil je actief blijven? Meld je dan bij ons aan als vrijwilliger! Wij hebben regelmatig verschillende talenten nodig.

Contactpersoon revalidatiecentrum

Als contactpersoon ondersteun je mensen die nog maar kort een dwarslaesie of caudalaesie hebben en die hun leven opnieuw moeten vormgeven. Kun je je goed in anderen verplaatsen en wil je iets doen met je opgedane ervaringskennis? Word dan contactpersoon voor een in dwarslaesie en caudalaesie gespecialiseerd revalidatiecentrum: Adelante, Beatrixoord, Heliomare, Hoogstraat, Reade, Roessingh, Rijndam of Maartenskliniek.

Webredacteur

Onze website speelt een belangrijke rol in onze informatievoorziening. Om de informatie actueel en compleet te houden, zijn we op zoek naar webredacteurs. Heb jij interesse in een of meer thema’s – bijvoorbeeld medische of juridische zaken, of praktische onderwerpen zoals reizen of toegankelijkheid – en vind je het leuk om bij te houden wat daar speelt en om daarover te schrijven? Sluit je dan aan bij onze webredactie.

Medewerker Dwarslaesie Magazine

Schrijf je graag, of zou je dat eens willen proberen? Laat het ons weten, dan gaan we samen na wat je zou kunnen doen voor het magazine. Misschien wil je mensen interviewen, of wil je een vaste rubriek verzorgen? Er is van alles mogelijk.

Communicatiespecialist

Goede communicatie is natuurlijk voor DON van groot belang. Het communicatiebeleid vraagt daarom voortdurend aandacht. Hoe kunnen we bijvoorbeeld sociale media en internet nog beter inzetten? Hoe kunnen we met onze beperkte middelen iedereen zo goed mogelijk van informatie voorzien? Als het je boeiend lijkt om hiermee bezig te zijn, horen we dat graag.

Specialist belangenbehartiging

Dreigen bepaalde hulpmiddelen niet meer vergoed te worden door de zorgverzekering? Komt het weekendverlof tijdens klinische revalidatie in de knel? DON behartigt de belangen van mensen met een dwarslaesie of caudalaesie. Vind je het belangrijk om hieraan bij te dragen? Dan betrekt het DON-bestuur je graag bij de belangenbehartiging.

Specialist dwarslaesieonderzoek

Heb je interesse in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cauda- en dwarslaesies? Heb je ideeën over de richting waarin dit onderzoek zich zou moeten ontwikkelen? Dan is het vast een goed idee dat je onze Commissie Onderzoek komt versterken.

Waarom?

Mensen hebben allemaal verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen. Doorgaans willen ze iets betekenen voor anderen. Dat kan bij DON door de inbreng van iets wat uniek is: je eigen ervaring, waarmee je anderen kunt helpen. Of je nou individuele ondersteuning biedt, je bezighoudt met de website of je inzet voor belangenbehartiging; dat je een nuttige bijdrage kunt leveren, is zeker.

Maar vrijwilligerswerk brengt je ook veel. Het is goed om te weten dat:

  • je bij DON waardevolle ervaringen kunt opdoen en kosteloos cursussen kunt volgen;
  • je de organisatie en je medeleden kunt helpen door precies datgene te doen wat je zelf zo leuk vindt om te doen;
  • je veel meer in huis hebt dan je dacht en talenten kunt ontdekken waarvan je niet wist dat je ze had;
  • je begeleiding krijgt en in contact komt met andere vrijwilligers, bijvoorbeeld tijdens de scholingen en de jaarlijkse vrijwilligersdag;
  • de vaardigheden die je ontwikkelt met het vrijwilligerswerk desgewenst jouw kansen op de arbeidsmarkt kunnen vergroten;
  • je bij DON mensen leert kennen die misschien al een heel werkzaam leven achter de rug hebben, en/of nog volop actief zijn, en die wat voor jou kunnen betekenen;
  • je op een heel andere, boeiende manier bij de organisatie betrokken raakt;
  • het vrijwilligerswerk flexibel is en je het kunt aanpassen aan je mogelijkheden en wensen van dit moment.