Schenken met belastingvoordeel

logo anbiDwarslaesie Organisatie Nederland is aangemerkt als een Anbi-organisatie. Dat wil zeggen dat alle giften aan de organisatie van de belasting kunnen worden afgetrokken (onder aftrek van het drempelbedrag). Leg je een periodieke schenking vast, dan kan je deze zelfs helemaal aftrekken.

Informatie hierover vind je hieronder bij ‘Periodieke schenking’ en bij de Belastingdienst>>Giften.

Eenmalige schenking

Dwarslaesie Organisatie Nederland is een organisatie van vrijwilligers. De financiële middelen komen uit de contributies van leden en een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wil je ons steunen middels een donatie? Dan kun je online doneren. Uiteraard kun je je bijdrage ook overmaken op IBAN NL84 INGB 0009 4739 53 , ten name van Dwarslaesie Organisatie Nederland, contributie te Nijkerk. Wij zijn je zeer erkentelijk voor je ondersteuning!

Periodieke schenking

Bij een ‘periodieke schenking’ kun je het schenkingsbedrag jaarlijks geheel in mindering brengen op je inkomstenbelasting mits je vooraf voor minimaal vijf jaren laat vastleggen dat je jaarlijks een zgn. ‘periodieke schenking’ doet aan onze vereniging. Van de periodieke schenking hebben zowel jijzelf als Dwarslaesie Organisatie Nederland voordeel. Je gift is volledig aftrekbaar van je belastbaar inkomen ook al zou je met deze gift onder de fiscale drempel blijven. Je betaalt – afhankelijk van je inkomen 36,65 – 51,75 % minder belasting.

Deze schenking moet vooraf in een zgn. onderhandse ‘Overeenkomst periodieke gift’ tussen de schenker en Dwarslaesie Organisatie Nederland worden vastgelegd. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft de noodzakelijke ANBI status met fiscaal nummer 811555975. De akte vervalt bij overlijden van de schenker.

Je kunt er voor kiezen ook het lidmaatschapsgeld via de overeenkomst periodieke gift te betalen. Je verhoogt de periodieke schenking dan met € 36,-. Door het belastingvoordeel kun je dan zelfs kiezen voor een hoger bedrag dan € 36,-.  Voor jou en voor ons wordt het financiële voordeel dan alleen maar groter.

Download hier de Overeenkomst Periodieke gift.

Met vragen kun je terecht bij FBPN, tel. 033 2471 461