Verliesverwerking

Leeswijzer

Het onderdeel Verliesverwerking bevat veel tekst. Als je bij het de eerste pagina begint en wilt doorlezen tot de laatste, dan hou je het waarschijnlijk na 5 pagina’s voor gezien.

Daarom deze tip:

Het boek bevat 4 hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een lijst trefwoorden. Zoek op trefwoorden, kies wat je interesseert of lees misschien alleen wat lotgenoten in die situatie hebben gezegd. Je kan altijd nog verder kijken.

Hoofdstukken

Verliesverwerking na een dwarslaesie heeft 4 hoofdstukken.
Voor een overzicht van onderwerpen per hoofdstuk:

Verantwoording

Verliesverwerking is een project van Dwarslaesie Organisatie Nederland. De realisering werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Skanfonds en het fonds Janivo. De tekst is geschreven door Margaretha van Eeden.

De teksten zijn vooral gericht op mensen die pas kort een dwarslaesie hebben. Zij ervaren op heftige wijze de vele verliezen die met een dwarslaesie gepaard gaan.

De teksten geven inzicht in het verloop van het proces van verliesverwerking. Er zijn vele citaten van lotgenoten opgenomen. Wij hopen dat betrokkenen troost en geruststelling vinden in het herkennen van het proces bij anderen.

Ook mensen die al langere tijd een dwarslaesie hebben kunnen weer overvallen worden door verdriet, depressie of woede om hetgeen ze verloren hebben. Dan moet er een opnieuw een modus worden gevonden om deze gevoelens te integreren in hun dagelijks leven. Ook deze groep kan inzicht, herkenning en troost vinden in Verliesverwerking.

De teksten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Dwarslaesie Organisatie Nederland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks door gebruik van de module verliesverwerking zou ontstaan.

Initiatief

Dwarslaesie Organisatie Nederland

Teksten 

Margaretha van Eeden
Bureau ‘Reflectie in Beweging’

Vormgeving

Jeroen Ephraim,
Jeep Media Producties,
Den Haag

Productie en eindredactie

Jos Hendriks
Dwarslaesie Organisatie Nederland

Verliesverwerking werd mogelijk gemaakt door Skanfonds, nu Kansfonds