Ontwikkelingen en onderzoek

DON voert zelf geen onderzoek uit, maar volgt wel actief de ontwikkelingen, bijv. als lid in begeleidingscommissies van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk stimuleert DON nieuw (wetenschappelijk) onderzoek gericht op de ‘cure en care’ voor mensen met een dwarslaesie. 

De vereniging hecht veel waarde aan wetenschappelijk onderzoek. De visie hierop heeft het bestuur vastgelegd in de nota Beleidskader onderzoek DON. Dit kader biedt o.a. de gelegenheid om veelbelovend onderzoek te volgen en waar gevraagd aan deel te nemen.

DON heeft een bijzondere leerstoel aan de universiteit Groningen.

Samenwerking met andere organisaties

De lokomat

Functionele Elektrische Stimulatie (FES)

De Berkelbike

Fietsergometer

Met de Munevo Drive je rolstoel besturen