Ontwikkelingen en onderzoek

DON volgt actief de ontwikkelingen, bijvoorbeeld als lid in begeleidingscommissies van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk stimuleert DON nieuw (wetenschappelijk) onderzoek gericht op de ‘cure en care’ voor mensen met een dwarslaesie. Binnen de vereniging is de werkgroep Onderzoek actief. De werkgroep beoordeelt de onderzoeksvragen en participeert in onderzoeken.

Samenwerking met andere organisaties

De lokomat

Functionele Elektrische Stimulatie (FES)

De Berkelbike

Fietsergometer