Revalidatie

Op ontslag uit het ziekenhuis volgt meestal opname in een revalidatiecentrum. In deze rubriek vind je algemene informatie over revalideren tijdens en na het verblijf in het revalidatiecentrum. In het revalidatiecentrum volg je een programma dat op je individuele toestand en wensen wordt vastgesteld.

Klinische behandeling

In de meeste gevallen zul je worden opgenomen, zodat je de gehele dag naar behoefte kunt worden behandeld en verzorgd. Dit noemt men de klinische behandeling. De duur van de behandeling hangt af van de aard en omvang van de dwarslaesie. Meestal moet er wel rekening gehouden worden met enkele maanden.

Dagbehandeling

Is opname niet noodzakelijk dan wordt er meestal dagbehandeling aangeboden. Klinische revalidanten kunnen ook vaak na hun ontslag voor bepaalde therapieën aanvullende dagbehandeling krijgen.

Steuntje in de rug

In het gedeelte Ervaringsdeskundigen (uitsluitend voor DON leden) op deze website ontmoet je lotgenoten en staan leden voor je klaar met tips en trucs.

 

Programma

De revalidant centraal

Ontslag

Nazorg

Meer informatie