Revalidatiecentrum

Een dwarslaesie vergt langdurige specialistische medische zorg en therapie. Er zijn in Nederland 8 gespecialiseerde revalidatiecentra verspreid over het land.

Uit eigen ervaring adviseren wij iedereen met een dwarslaesie te revalideren in een gespecialiseerd revalidatiecentrum, omdat:

  • revalidatieartsen en hulpverleners op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dwarslaesierevalidatie;
  • er ruime ervaring is met de typische, bij een dwarslaesie horende complicaties, zoals gevoeligheid voor decubitus (drukplekken) en urinewegproblemen;
  • er alle benodigde speciale hulpmiddelen, apparatuur en techniek aanwezig zijn;
  • de stimulerende werking van verblijf onder lotgenoten de revalidatie gunstig kan beïnvloeden.

Kleine algemene revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen kunnen niet dezelfde kwaliteit als een gespecialiseerd revalidatiecentrum leveren. Het ontbreekt vaak aan ruime ervaring met dwarslaesierevalidatie, gespecialiseerde hulpmiddelen en specifieke functies. Een dwarslaesie is immers een weinig frequent voorkomende diagnose. De revalidatie wordt steeds gecompliceerder. Het aantal behandelopties en de ontwikkeling van de hulpmiddelen nemen toe. Om goede resultaten in de dwarslaesierevalidatie te (blijven) bereiken is het nodig dat de expertise in het behandelteam op peil blijft en dat op de afdeling het aantal dwarslaesiepatiënten steeds zo groot is dat deze zich aan elkaar kunnen spiegelen.

Het eventuele bezwaar van een langere reistijd voor bezoek van familie en vrienden aan een gespecialiseerd revalidatiecentrum valt in het niet bij de genoemde voordelen.

Overzicht gespecialiseerde revalidatiecentra

Adres Revalidatieartsen
logo reade

Reade revalidatie

Adres: Overtoom 83
1054 HW  Amsterdam
Tel : (020) 607 16 07
Email: info@reade.nl

C.A.J. Smit
Mevr. W.J. Achterberg
  Revalidatiecentrum 

De Hoogstraat

Rembrandtkade 10
3583 TM Utrecht
Tel : (030) 256 12 11
Email: info@dehoogstraat.nl

Mevr. drs. C.A. Dijkstra
Mevr. dr. J.M.Stolwijk-Swûste
st.maartenskliniek Sint Maartenskliniek

Hengstdal 3
6522 JV Nijmegen
Tel : (024) 365 99 11
Email:dwarslaesie@maartenskliniek.nl

Mevr. Dr. I.W.J. van Nes
Mevr. Dr. M. Vos-van der Hulst
Mevr. H.Bongers-Janssen
 umcg
UMCG, Centrum voor revalidatie

Locatie Groningen:
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
tel : (050) 361 61 61

Locatie Beatrixoord Haren (Gr.):
Dilgtweg 5
9751 ND Haren (Gr)
tel : (050) 533 89 11

 Mevr. M.Tepper
Mevr. E. Roels
 adelante
Adelante

Zandbergsweg 111
6432 CC Hoensbroek
Tel : (045) 528 28 28
Email: psb@adelante-zorggroep.nl

 Mevr. Charlotte Geelen

Mevr. Katrien van den Borne

 heliomare
Heliomare

Relweg 511
1949 EC Wijk aan Zee
Tel : (0251) 28 88 88
Email:info@heliomare.nl

Mevr. W. Faber
D. Gobets
 rijndam Rijndam revalidatie

Westersingel 300

3001 KD Rotterdam

Tel : (010) 241 24 12

 Drs.T.A.R Sluis
Mevr. D.C.M. Spijkerman
 roessingh
Roessingh

Roessinghsbleekweg 33
7522 AH Enschede
Tel : (053) 487 58 75
Email:centraalloket@roessingh.nl

Dr. G. Snoek
Mevr. E. Maas
 Gespecialiseerde revalidatiecentra België
uz-gent UZ-Gent

De Pintelaan 185
9000 Gent
tel: +32 (0)9 3324237

Mevr. dr. A. Viaene

Email: Annick.Viaene@UGent.be

uz-leuven Revalidatiecentrum Pellenberg

Weligerveld 1
B 3212 Pellenberg
tel: +32 (0)16 338700

revalidatiecentrum@uzleuven.be

 Mevr. dr. C. Kiekens
ZNA-Middelheim

Lindendreef 1
B 2020 Antwerpen
tel: +32 (0)3 2803771

 Dhr. dr. R. Chappel
Dhr. dr. P. Herregods