Revalidatie

fysiotherapieHet leven verandert totaal door de dwarslaesie. De gewone dagelijkse bezigheden zijn ineens niet zo vanzelfsprekend meer. Soms is met enkele eenvoudige aanpassingen het normale leven weer op te pakken. Maar de gevolgen kunnen ook groter en langduriger zijn.

Op ontslag uit het ziekenhuis volgt dan ook meestal opname in een revalidatiecentrum. In deze rubriek vind je algemene informatie over revalideren tijdens en na het verblijf in het revalidatiecentrum. Kijk ook eens op het DwarslaesieForum op deze website, waar ervaringsdeskundigen vragen beantwoorden en elkaar bijstaan met tips en trucs.

Kwaliteitsvenster revalidatie

Revalidatie Nederland heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het Kwaliteitsvenster voor revalidatie ontwikkeld. Het Kwaliteitsvenster kan helpen met het maken van een keuze voor een revalidatiecentrum.

Alle revalidatiecentra in Nederland en 18 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen zijn hierin te vinden. Elk revalidatiecentrum is gevraagd resultaten, gemeten aan vastgestelde kwaliteitsindicatoren, in het Kwaliteitsvenster op te slaan.

De 10 kwaliteitsindicatoren, die het Kwaliteitsvenster hanteert zijn:

  • patiëntervaringen,
  • wachttijden,
  • werk van artsen,
  • zelfstandig wonen,
  • doorligwonden,
  • meten van resultaten,
  • vallen,
  • keurmerken,
  • samenwerking met patiëntenverenigingen,
  • tevredenheid van medewerkers.

Het kwaliteitsvenster is hier te raadplegen.