Revalidatie

fysiotherapieOp ontslag uit het ziekenhuis volgt meestal opname in een revalidatiecentrum. In deze rubriek vind je algemene informatie over revalideren tijdens en na het verblijf in het revalidatiecentrum.

Ook vind je hier informatie over de 8 gespecialiseerde revalidatiecentra in Nederland en 2 centra in België.

Op het DwarslaesieForum kun je terecht met vragen en in het gedeelte Ervaringsdeskundigen op deze website ontmoet je lotgenoten en staan leden voor je klaar met tips en trucs.

Samenwerking met andere organisaties

DON volgt actief de ontwikkelingen, bijvoorbeeld als lid in begeleidingscommissies van wetenschappelijk onderzoek. Waar mogelijk stimuleert DON nieuw (wetenschappelijk) onderzoek gericht op de ‘cure en care’ voor mensen met een dwarslaesie.

Om dit te kunnen verwezenlijken werkt DON samen met de volgende organisaties:

Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

logo nvdgHet Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (NVDG) bestaat sinds 1993 als vereniging van medewerkers van gespecialiseerde afdelingen voor dwarslaesierevalidatie.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van:

 • de samenwerking tussen personen, die zich met dwarslaesierevalidatie in Nederland en Vlaanderen bezighouden;
 • de uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen deze personen;
 • de uitwisseling van ideeën en ervaringen met personen uit andere landen, die zich met dwarslaesierevalidatie bezighouden;
 • wetenschappelijk werk over dwarslaesierevalidatie

European Spinal Cord Injury Federation

logo escifDeze Europese organisatie zijn organisaties uit 24 landen aangesloten, waaronder Dwarslaesie Organisatie Nederland. Escif is opgericht in 2006 met het doel onderlinge informatie-uitwisseling en gezamenlijk onderzoek te bevorderen.

Global Spinal Cord Injury Consumer Network

logo consumer networkHet Global Spinal Cord Injury Consumer Network is in 2012 mede vanuit ESCIF opgericht en is bedoeld om een actief wereldwijd netwerk te zijn van “consumentengroepen” en nationale / regionale organisaties van mensen met een dwarslaesie.

 

Dutch Spine Society

logo dssDe Dutch Spine Society werd opgericht in 2002 als resultaat van de toegenomen samenwerking tussen de in rugchirurgie ge(sub)specialiseerde werkgroepen van de Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen en de Nederlandse Orthopedische Vereniging.

Het doel van de vereniging is om te komen tot bundeling van kennis, het toepassen en verspreiden daarvan en uiteindelijk tot een opleiding tot wervelkolomspecialist (spinaal chirurg)

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

logo vraDe Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen, die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Medisch Specialisten Registratie Commissie.

De VRA is een organisatie van professionele en deskundige leden die als primair doel hebben de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Kwaliteitsvenster revalidatie

Revalidatie Nederland heeft in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) het Kwaliteitsvenster voor revalidatie ontwikkeld. Het Kwaliteitsvenster kan helpen met het maken van een keuze voor een revalidatiecentrum.

Alle revalidatiecentra in Nederland en 18 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen zijn hierin te vinden. Elk revalidatiecentrum is gevraagd resultaten, gemeten aan vastgestelde kwaliteitsindicatoren, in het Kwaliteitsvenster op te slaan.

De 10 kwaliteitsindicatoren, die het Kwaliteitsvenster hanteert zijn:

 • patiëntervaringen,
 • wachttijden,
 • werk van artsen,
 • zelfstandig wonen,
 • doorligwonden,
 • meten van resultaten,
 • vallen,
 • keurmerken,
 • samenwerking met patiëntenverenigingen,
 • tevredenheid van medewerkers.

Het kwaliteitsvenster is hier te raadplegen.

Nieuw meetinstrument voor nog betere revalidatiezorg

Medisch specialistische revalidatie helpt patiënten bij het verbeteren van functies en vaardigheden, en bij het optimaliseren van hun zelfredzaamheid en deelname aan het leven. Om de exacte meerwaarde op gebied van zelfredzaamheid en participatie beter te kunnen meten komt er nu een nieuw instrument. ‘Dit wordt een toegespitste vragenlijst voor álle patiëntengroepen. Die bestond nog niet’, zeggen de bedenkers. Belangrijk dus voor revalidanten, behandelaars en stakeholders.

Het project ‘Meetinstrument voor Uitkomsten van Revalidatiebehandeling’ is mogelijk door subsidie van ZonMw en Revalidatie Nederland en gaat ongeveer zes jaar duren. Het wordt in fasen uitgevoerd door een projectgroep die bestaat uit revalidatieartsen, onderzoekers, directeuren van revalidatie-instellingen en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties. Dwarslaesiehoogleraar Marcel Post en revalidatiearts en hoogleraar Revalidatie en Arbeid Coen van Bennekom krijgen de leiding. Ze waren eerder betrokken bij de ontwikkeling van andere vragenlijsten.

Nog niet alle domeinen gedekt’ 
Marcel Post zegt dat de bestaande instrumenten nog niet alle domeinen dekken waarvoor revalidatie wil staan. ‘Ze zijn heel verschillend en vaak alleen geschikt voor een bepaalde diagnosegroep. We zijn bijvoorbeeld goed in het meten van vooruitgang in spierkracht, geheugen en lopen. Maar het is nu nog onduidelijk hoe we vooruitgang kunnen meten in maatschappelijke participatie en regie over het eigen leven. Met het nieuwe instrument willen we de meerwaarde van revalidatie kunnen meten voor álle patiënten.’ Het onderzoek begint met inventarisatie van de onderwerpen die belangrijk zijn om na te vragen. Daarna wordt een definitieve vragenlijst bepaald en als instrument uitgeprobeerd onder 700 patiënten uit revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. Zij vullen de lijst in bij de start van revalidatie, en drie maanden erna. Post: ‘Het systeem moet kunnen worden gebruikt bij volwassenen die in revalidatiebehandeling komen, ongeacht hun diagnose. En het moet zo beknopt mogelijk zijn, helder en betrouwbaar.’

Belangenorganisaties blij 
Belangenorganisaties voor patiënten en hun naasten zijn blij met het nieuwe meetinstrument. Dwarslaesie Organisatie Nederland verwacht verbetering in de zorg, omdat zorgaanbieders feedback krijgen vanuit de rapportages van de landelijke databank. Secretaris Andries Riedstra zegt: ‘De focus op uitkomstmaten zou ertoe moeten leiden dat men nog doelgerichter bezig is met de revalidatie. Het meten geeft beter zicht op het doel en de te behalen resultaten. Door tussenmeting kan beter worden bijgestuurd, ook door waar nodig doelen aan te passen. Dit levert een nog beter revalidatietraject op.’

Breed inzetten 
De ontwikkelaars gaan ook kijken hoe het nieuwe meetinstrument kan worden toegepast binnen individuele patiëntenzorg, en bij kwaliteitsverbetering binnen de instelling. Coen van Bennekom: ‘We willen dat dit instrument breed ingezet gaat worden, zodat patiënten en andere betrokkenen helder zicht krijgen op de opbrengst van revalidatie.’ Het implementeren zal onder meer gebeuren door presentatie van projectresultaten en aanbevelingen tijdens bijeenkomsten van patiëntenorganisaties en professionals. Aan de hand van de betreffende richtlijn van het Zorginstituut Nederland wordt een werkinstructie opgesteld. Daarmee kan het meetinstrument worden toegevoegd aan de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie.

Bron: Revalidatie Magazine, maart 2018