Relatie

Een dwarslaesie of caudalaesie krijg je niet alleen. Niet alleen de mensen met de aandoening zelf, maar ook hun gezins- en familieleden en hun partners in het bijzonder moeten leren leven met de ingrijpende gevolgen ervan. Je hebt hoop nodig in een reëel perspectief: “Hoe kunnen wij en kan ik weer een leven opbouwen en hoe voorkom ik dat ik mijn eigen grenzen daarbij onvoldoende bewaak?”

Wanneer je sinds kort geconfronteerd wordt met de dwarslaesie of caudalaesie van je partner, of bij thuiskomst na een lange revalidatieperiode, maar ook na een aantal jaren kunnen er zich situaties aandienen waarbij het prettig kan zijn om ondersteuning of advies te krijgen van een ervaringsdeskundige, een partner die een vergelijkbaar proces heeft doorgemaakt.

DON organiseert 2 keer per jaar een  partnercontactdag. Kijk in de agenda voor meer info over de data.

 Alles is anders: de manier waarop je tegen jezelf aankijkt, de manier waarop anderen tegen jou  aankijken en hoe ze je benaderen. Maar ook de relatie tot de mensen die je het meest na staan verandert.

Een belangrijk onderdeel van het leven in een relatie is intimiteit en seks(ualiteit). Door de laesie verandert er lichamelijk erg veel. Veel mensen met een dwarslaesie of caudalaesie schrijven zichzelf in seksueel en relationeel opzicht in meer of mindere mate af. Zij vragen zich af: “Wie vindt mij met al mijn ongemakken nu nog aantrekkelijk?” en “Wat kan ik nog?”

Partners voor partners