Zorg en ondersteuning

Motorische- en gezondheidsproblemen zijn belangrijke oorzaken van problemen in de persoonlijke verzorging bij het ouder worden. Fysieke achteruitgang, vermoeidheid en pijn maken de persoonlijke verzorging moeilijker. Het is moeilijk te beseffen dat je ondersteuning nodig hebt bij je dagelijkse verzorging. Het huidige zorgstelsel zet in op de mondige zelfredzame burger. Verwacht wordt dat je zoveel mogelijk zorg in je eigen omgeving regelt. Het is een grote belasting om de veronderstelde zelfredzaamheid in te vullen.

Zorgbehoeften

Het is niet makkelijk om de zorg en ondersteuning te krijgen die men wenst of nodig heeft. Uit onderzoek blijkt dat mensen met chronische aandoeningen een grotere zorgbehoeften hebben dan zorgverleners inschatten. Ervaringen met de zogenaamde keukentafelgesprekken bij Wmo-aanvragen zijn niet altijd even positief. Het is maar zeer de vraag of de noodzakelijke zorg en ondersteuning, zoals jij dat wil (op maat) geleverd kan worden.

Blijf er echter attent op dat je huisarts je naar een gespecialiseerde revalidatiearts verwijst als je vermoedt dat de klacht iets met je aandoening te maken heeft. Zeker wanneer je ouder wordt en je al langer een dwarslaesie of caudalaesie hebt. Het is dan aan te bevelen tenminste eens in de twee jaar een gesprek met en controle bij je revalidatiearts te hebben.

Lees meer over medische zorg en nazorg bij revalidatie op deze website.

 

Regelingen in zorg en ondersteuning

Als je zorg nodig hebt krijg je te maken met veel wettelijke regelingen, gemeente of zorgverzekeraar.

Gemeente

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid behoren de financiering van begeleiding, huishoudelijke hulp en hulpmiddelen als rolstoelen e.d.  Lees hier meer over de Wmo.

Zorgverzekeraar

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De persoonlijke verzorging en/of verpleging die tot de wijkverpleging behoren en onder de Zvw vallen, worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Wet Langdurige zorg (Wlz)

De Wlz vergoedt onder andere ADL-assistentie en gespecialiseerde (dag)behandeling. Ook 24-uurs hulp of ADL-hulp in Fokuswoningen valt onder de Wlz.

Op de website van Ouder worden met een beperking kun je meer lezen over deze regelingen.

Mantelzorg

Mantelzorg is langdurige zorg, gegeven door een familielid of vriend. Het gaat vaak om zorg die niet vergoed wordt door de verzekeraar of gemeente. Mantelzorg kan zwaarder worden bij het ouder worden. Professionele zorg wordt pas vergoed als er geen andere mogelijkheden meer zijn. Het beroep op de mantelzorger wordt daarom steeds groter. De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de mantelzorger. Hoe, is per gemeente verschillend. Informeer daarover bij het Wmo-loket van je gemeente.

 

Hulpmiddelen en aanpassingen

Met hulpmiddelen, woningaanpassingen, vervoersmogelijkheden en voldoende ondersteuning bij je huishouden spaar je energie uit die je in plezierige activiteiten en het onderhouden van contacten kunt steken. Met de huidige wet- en regelgeving is het niet altijd gemakkelijk om de gewenste hulpmiddelen en ondersteuning te krijgen die je helpen om actief te blijven. Bovendien veranderen de regels nogal eens. Vraag daarom om hulp. Houd er rekening mee dat er wat tijd over heen gaat voordat je over de juiste hulpmiddelen of ondersteuning kunt beschikken.

Tips en advies

Ook als je ouder wordt wil je zo veel en zo goed mogelijk participeren in de maatschappij. Dat betekent een toenemende behoefte aan persoonlijke ondersteuning om zo zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. Technologische ontwikkeling als e-health en robotisering tot aan professionele ADL-assistentie en persoonlijke verzorging kunnen daarbij helpen.

Het is goed om bij het ouder worden te bedenken welke zorg je in de toekomst nodig kunt hebben. Kijk voor een goede voorbereiding telkens drie tot vijf jaar vooruit. Waar sta je over die tijd? Welke veranderingen verwacht je? Hoe wil je daarmee omgaan?

Wees voorbereid op een opname in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Zorg voor een actuele lijst met medicijngegevens, contactpersonen en relevante informatie.

Bespreek je toekomst samen met mensen die dicht bij je staan. Praat ook over onverwachte veranderingen. Wat ga je bijvoorbeeld doen als je partner plotseling uitvalt door ziekte? Hoe regel je vervangende zorg? Een plan B voor dit soort situaties geeft jou en de mensen in je omgeving rust en een gevoel van controle.

Vraag advies en zoek hulp, zeker nu je ouder wordt. Informeer naar je mogelijkheden. Regel goede nazorg. Zorg voor een regelmatig gesprek met en controle bij je revalidatiearts.

Meer informatie

Meer informatie over hulpmiddelen en vergoedingen vind je hier.

Regelhulp – wegwijzer van de rijksoverheid naar zorg en ondersteuning

Onderzoek naar ouder worden met een beperking (BOSK 2015)

Ondersteuning bij ouder worden met een beperking

Informatie over respijtzorg (vervangende mantelzorg)

Overzicht mogelijkheden Respijtzorg (vervangende mantelzorg), uitgave Expertise Centrum Mantelzorg.

Dwarslaesie of caudalaesie…. en dan? Publieksversie van de Zorgstandaard Dwarslaesie.