Wonen

Als je ouder wordt is het goed om opnieuw je woonsituatie te bekijken. Vanwege toenemende klachten heb je misschien meer of andere aanpassingen nodig. Boodschappen doen, schoonmaken, de was, koken. Het kost allemaal meer tijd en energie. En die kun je heel goed voor iets anders gebruiken.

Als je alleenwonend bent, heb je misschien behoefte aan meer ondersteuning. Als je partner ook jouw mantelzorger is kan het zijn dat hij of zij na verloop van tijd de zorg minder goed aan kan.

Dit kan betekenen dat je na moet gaan denken over andere voorzieningen of aanpassingen, andere woonruimte of een andere woonlocatie. Een goede woonplek vinden is lastig en tijdrovend. Anticipeer hierop als je ouder wordt en fysiek achteruit gaat. Begin op tijd de mogelijkheden te verkennen. Denk na waar je over drie tot vijf jaar mogelijk zult staan.

Wonen met een dwarslaesie

Goed kunnen wonen én goede zorg zijn basis voorwaarden om zo optimaal mogelijk te leven. Dit moet daarom goed op elkaar zijn afgestemd. Woonwensen zijn voor iedereen verschillend. Bij mensen met een dwarslaesie zijn grote verschillen in behoeften. Door de hoogte van de laesie en de gevolgen daarvan. Of je alleen woont of samen met iemand. Hoe je huidige woonruimte eruit ziet. Eenduidige oplossingen zijn er daarom niet. Wel is het belangrijk om de mogelijkheden te kennen.

Wonen met een caudalaesie

Leven met een caudalaesie betekent misschien dat je al aanpassingen in je woning hebt moeten doen. Met het ouder worden is het goed om hier opnieuw naar te kijken. Bedenk wat de fysieke gevolgen zijn van het ouder worden. Ga je huis door en bekijk per ruimte wat er nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Bedenk wat het gebruik van krukken, een rollator of eventueel een rolstoel voor je woonruimte betekent.

Als je je woning niet hebt hoeven aanpassen toen je je caudalaesie kreeg, is het goed om je woonsituatie te bekijken als je ouder wordt. Bedenk wat de fysieke gevolgen zijn van het ouder worden. Ga je huis door en bekijk per ruimte wat er nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Bedenk wat het gebruik van krukken, een rollator of eventueel een rolstoel voor je woonruimte betekent. Vraag zo nodig advies via het revalidatiecentrum.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Verhuizen kan en wil niet iedereen. Maar je woning is wel de plek waar je dagelijks moet functioneren. Een goede oplossing is daarom erg belangrijk. Soms is een woning aan te passen. Maar dat is niet altijd mogelijk. Ook kan het lastig zijn dingen vergoed te krijgen en zijn aanpassingen niet betaalbaar. Je komt hierdoor voor moeilijke keuzes te staan.

De belangrijkste aanpassingen zijn de toegankelijkheid en doorgankelijkheid van het huis. Kom je er gemakkelijk, kun je overal komen, kom je overal bij? Vaak zijn er aanpassingen nodig in de badkamer en keuken. Voor mensen met een slechte handfunctie is het mogelijk om op afstand allerlei zaken te besturen zoals de televisie, deuren en ramen, de thermostaat enzovoort. Misschien zijn er nu je ouder wordt nieuwe aanpassingen nodig.

Zo is een traplift handig als je binnenshuis kunt lopen of een makkelijke transfer maakt. Maar als de transfer moeite kost, is elke dag een paar keer op en neer gaan topsport en kan het schadelijk zijn voor je schouders. Laat mensen foto’s maken van je huis en ga in gedachten eens door het huis heen om per ruimte te bekijken wat er nodig is om goed te functioneren. Met hulpmiddelen, aanpassing van je woning, vervoersmogelijkheden en voldoende ondersteuning bij je huishouden spaar je energie uit die je aan andere dingen kunt besteden.

Het gebruikmaken en invoeren van domotica kan een oplossing zijn voor minder zorg. Domotica is de integratie van technologie en diensten zoals bijvoorbeeld zorg op afstand. Ook ander technologische en digitale hulpmiddelen kunnen een oplossingen zijn. Bijvoorbeeld via een tablet contact leggen met naasten en met de professionals. Of het gebruik van apps. Zorg dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen.

Uit welke wet je je zorg ook ontvangt, voor het aanpassen van je woning kun je terecht bij de gemeente (Wmo). Je kunt hiervoor een zogenoemde éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van het toegankelijk maken van je huis, het aanbrengen van een traplift, een plafondlift, verhoogd toilet, enzovoort.

Met de huidige wet- en regelgeving is het niet altijd gemakkelijk om de gewenste hulpmiddelen en ondersteuning te krijgen, die je helpen om actief te blijven. Bovendien veranderen de regels nogal eens. In de toekomst zullen meer ouderen zorg nodig hebben. Of iedereen voldoende zorg kan krijgen in de toekomst is ongewis en ook een punt van zorg. De mogelijkheden voor zorg en voorzieningen zijn afhankelijk van beschikbaarheid van zorgverleners in de toekomst, het beleid van de gemeente, veranderde wetgeving en regeringsbesluiten. Reden te meer om op tijd naar je mogelijkheden te kijken en het waar mogelijk alvast te regelen.

Hoe wil je wonen? Tips en woonmogelijkheden

Op zoek naar mogelijkheden van wonen voor nu én de toekomst? Verschillende mogelijkheden van wonen, zorg en voorzieningen vind je hier op een rij.

Tips bij afweging hoe je wilt wonen

  • Mantelzorgers worden ook ouder. Let op overbelasting bij hen en bedenk daarvoor oplossingen.
  • Bedenk of je bij je woonmogelijkheid ook gemeenschappelijke ruimtes zoekt waar je mensen kunt ontmoeten, samen kunt eten of gezelligheid hebt. Of misschien wil je met een aantal andere mensen met een hulp-/zorgvraag samen in een woongroep wonen.
  • Zorg voor een goede en betaalbare vervoersregeling zodat je meer mogelijkheden hebt om buitenshuis actief te blijven.
  • Wonen met een persoonsalarmering met 24-uurs oproep met personele hulpopvolging oproep mogelijkheid voor als er iets mocht gebeuren geeft rust én zekerheid.
  • Maak gebruik van multimedia en domotica. Nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen bieden mogelijkheden om langer zelfstandig te wonen en makkelijker contacten met anderen te leggen en onderhouden.
  • Zoek bij de thuiszorg professionele ondersteuning (bijvoorbeeld een verpleegkundige) met kennis van verschillende problemen/wensen bij mensen met een dwarslaesie/caudalaesie.

 

Meer tips en advies vind je bij Dagelijks leven/Wonen.

Meer informatie

Er komen steeds meer nieuwe woonconcepten die wonen, aanpassingen, verschillende services en medische zorg koppelen. Een voorbeeld is Vivalib is een nieuw woonconcept dat uit Frankrijk komt.  Zoek naar mogelijkheden in jouw woonplaats.

Meer informatie vind je bij Dagelijks leven/wonen.