Pijn

Ongeveer 60 tot 70% van de mensen met een dwarslaesie of caudalaesie ervaart pijn. Meer pijn krijgen, wanneer je ouder wordt, heeft een grote impact op je. Pijn kan leiden tot een achteruitgang van je functioneren, inactiviteit, slechte nachtrust, somberheid. Pijn is een veelvoorkomend en vaak chronisch probleem. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen pijn die je nog kunt behandelen (bijvoorbeeld een peesontsteking) en pijn waarvan de oorzaak niet precies is aan te geven. Grote kans dat je al te maken hebt met pijn in wat voor vorm dan ook. Met het ouder worden, wordt dit zeker niet minder.

Pijn kan overal in het lichaam voorkomen en kan variëren van scherpe, branderige pijn tot mild ongemak. Er kunnen verschillende soorten pijn voorkomen. De meest voorkomende pijn is de neurogene of neuropathische pijn. Deze pijn wordt veroorzaakt door schade aan het zenuwstelsel zelf. Neurogene pijn kan zeer heftig en ontregelend zijn. Tastprikkels kunnen als pijnprikkels worden waargenomen. Zeer lichte prikkels kunnen heel hevig worden. Zelfs het aanraken, wind en tocht kunnen pijn veroorzaken. Neuropathische pijn is niet afhankelijk van bewegingen of de mate van belasting. De pijn is continu aanwezig met een wisselende intensiteit. Soms komt het in aanvallen voor.

Soorten pijn bij dwarslaesie

Pijn houdt geen rekening met niveau van de laesie, je kunt zelfs pijn voelen in de gebieden van het lichaam waar je geen gevoel of beweging hebt.

Bij een dwarslaesie kun je verschillende soorten pijn ervaren: zenuwpijn, overgevoeligheid, stijfheid, spasticiteit en pijn door spasmen. Meer over pijn lees je in de e-cursus Weer-op-Weg en in de Keuzehulp Pijnbehandeling op onze website.

Je hebt je lichaam nog lang nodig. Pas daarom op voor overbelasting. Bescherm je gewrichten. Dit kan met verschillende bandages/braces of andere toepassingen. Wanneer je een gewricht overbelast, riskeer je om op lange termijn gewrichtsslijtage en pijn te ontwikkelen.

Soorten pijn bij caudalaesie

Wanneer je pijn hebt bij het lopen, belast jezelf dan niet onnodig. Besluit om te lopen als het belangrijk is. Gebruik van een rolstoel is beter dan teveel te lopen. Je hebt je lichaam nog lang nodig. Bescherm je gewrichten tegen overbelasting. Dit kan met verschillende bandages/braces of andere toepassingen. Wanneer je een gewricht overbelast, riskeer je om op lange termijn gewrichtsslijtage en pijn te ontwikkelen.

Verder kun je last hebben van zenuwpijn of overgevoeligheid van je huid. Meer informatie hierover vind je in de e-cursus Weer-op-Weg en de Keuzehulp Pijnbehandeling op onze website.

Omgaan met chronische pijn

Pijnbehandelingen zijn voortdurend in ontwikkeling in de medische wereld. De meest gebruikte behandeling is medicatie. Verder zijn er mogelijkheden met zenuwstimulatie. Het kan zijn dat je chronische pijn niet meer medisch behandelbaar is. Dan kun je leren omgaan met je pijn en leren om meer aandacht vrij te maken voor activiteiten die je leuk vindt en die je energie geven. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

  • Je kunt zelf aan de slag met ontspanning, bijvoorbeeld door yoga of mindfulness, door bewegen of het volgen van een online cursus ‘Omgaan met pijn’.
  • Chronische pijnrevalidatie.
  • Medicatie of acupunctuur.

Bij pijnrevalidatie leer je vier dingen:

1. Je activiteiten slimmer te plannen en je dagelijkse activiteiten, ondanks de pijn, goed en effectief uit te voeren.

2.Je denken en voelen over pijn te veranderen.

3.Te accepteren wat je wel en niet meer kan.

4.Je algemene lichamelijk functioneren te verbeteren door je spieren te versterken, je bewegingsmogelijkheden te verbeteren, je uithoudingsvermogen te vergroten en door te ontspannen.

Chronische pijnrevalidatieprogramma’s zijn mogelijk bij de meeste revalidatiecentra. Een multidisciplinair team met een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, bewegingsagoog en maatschappelijk werker is hierbij betrokken. Je kunt er terecht op verwijzing van je huisarts, revalidatiearts of andere specialist.

Zorgen en vragen

Vaak wordt bij pijn die al lang duurt, geen specifieke oorzaak meer gevonden. Ondanks meerdere behandelingen blijven de pijnklachten bestaan. Bij deze chronisch aspecifieke pijn gaan andere factoren een rol spelen die de pijn negatief beïnvloeden. Zo ga je vaak minder bewegen of verkrampen. Dit leidt dan soms tot meer of andere pijnklachten en afname van fitheid. Ook kan pijn zorgen geven en vragen oproepen als: ‘Wordt het nog erger? Hoe houd ik het vol?’ Bezig zijn met deze vragen kan spanning en angst geven, wat de nachtrust kan verstoren en de pijn versterken. Nog vervelender wordt het als je onvoldoende begrip ontmoet in je omgeving. Als weinig mensen begrijpen of serieus nemen hoe pijn je hele leven beïnvloedt. Dan is het niet alleen een medisch, maar ook een persoonlijk en sociaal probleem.

Meer informatie

Nederlandstalig

Je vindt hier o.a. enkele online cursussen en info over organisaties die hulp kunnen bieden bij het omgaan met pijn.

Engelstalig

Factsheet: Pain in Adults with Cerebral Palsy, uitgave AACPDM.