Participatie

Een zinvolle dagbesteding maakt dat mensen zich beter voelen. Bij het ouder worden kunnen toenemende gezondheidsklachten activiteiten belemmeren. Het kan te veel energie kosten om zelfredzaam te blijven. En verminderde mobiliteit kan ook een rol spelen. Doordat men slechter kan lopen of zich minder goed buitenshuis kan verplaatsen kan het zijn dat je er steeds meer tegenop gaat zien iets te doen buitenshuis.

Onderzoek

Uit onderzoek naar ouder worden met een beperking (BOSK 2015) kwam naar voren dat mensen minder deelnamen aan activiteiten. Doordat men minder onder de mensen kwam voelden sommigen dat ze er minder bij hoorden. Sommigen losten het probleem op door gebruik te maken van hulpmiddelen. Acceptatie en plannen waren ook manieren om met de problemen om te gaan. Een aantal mensen koos ervoor om minder te werken. Hierdoor bespaarde men energie en tijd om een andere activiteit toch te kunnen ondernemen.

Sociale contacten

Omdat men minder buitenshuis kwam werd het ‘spontane contact op straat of in de winkel’ gemist. Men voelde zich daardoor buitengesloten. Dit ging gepaard met een ‘rotgevoel’ en sociale isolatie, niet meer het gevoel hebben mee te tellen. Als oplossing gingen mensen op zoek naar andere manieren van contact. Men maakte gebruik van sociale media of belde of mailde mensen vaker. Ook zocht men ander manieren om met mensen in contact te komen zoals vrijwilligerswerk, een cursus, de hond uitlaten, lotgenotencontact, een maatjesproject, fietsen, wandelen of rijden met een scootmobiel.

Werk

Heb je werk, dan kan ouder worden gevolgen hebben. Door vermoeidheid of toenemende gezondheidsproblemen is je werk wellicht moeilijk vol te houden. Werken kan dan een grote belasting worden. Mensen losten de problemen soms op door het werk aan te passen. Bijvoorbeeld door minder te gaan werken, het werktempo aan te passen, voldoende rustmomenten in te bouwen. Anderen besloten te stoppen met het ‘gewone’ werk en vrijwilligerswerk te gaan doen.

Minder gaan werken is niet altijd een optie omdat het ook minder geld betekent. Ook blijkt uit ervaringen dat uitkeringsinstanties of werkgevers niet altijd begrip hebben voor de situatie.

Wanneer je een baan hebt komt vroeg of laat de vraag hoe je ervoor kunt zorgen dat je nog zo lang mogelijk met plezier en voldoende energie aan het werk kunt blijven. De kans bestaat dat je lichamelijke beperking extra problemen gaat opleveren wanneer je ouder wordt. Je kunt jezelf én je collega’s en je leidinggevende hierop voorbereiden door in gezamenlijk overleg te bespreken welke aanpassingen nodig en mogelijk zijn.

Lees hier meer over waar je mee te maken krijgt en hoe je dat aan kunt pakken.

Vrijwilligerswerk 

Wanneer betaald werk niet (meer) mogelijk is, biedt vrijwilligerswerk de mogelijkheid om maatschappelijk betrokken te blijven en contacten op te doen. Vrijwilligerswerk op een voor jouw nieuw terrein kan uitdagend zijn en zorgen voor nieuwe ervaringen. In veel plaatsen zijn vrijwilligerscentrales, die vraag en aanbod bij elkaar brengen. Geef, als je met vrijwilligerswerk begint, duidelijk je beperkingen aan. Informeer je over de toegankelijkheid van de locatie waar je vrijwilligerswerk gaat doen. Vertel wat je wel en niet kunt en waar je hulp bij nodig hebt. Spreek een proefperiode af en maak afspraken over taken en werktijden.

Denk ook aan de mogelijkheid je ervaringskennis in te zetten door vrijwilligerswerk te doen bij een patiënten- of belangenorganisatie.

Ontvang je een uitkering? Dan gelden er speciale regels voor het doen van vrijwilligerswerk. Ga naar Werk&Opleiding/Vrijwilligerswerk voor meer informatie.

Meer informatie