Conditie

Ouder worden heeft invloed op hoe fit je je voelt en hoe actief je kunt zijn. Met dat je ouder wordt of langere tijd een dwarslaesie of caudalaesie hebt, kunnen er sneller problemen optreden. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel. Weinig actief zijn en een slechte fitheid kunnen leiden tot secundaire gezondheidsproblemen zoals decubitus. Een slechte fitheid en secundaire gezondheidsproblemen kunnen op hun beurt weer leiden tot inactiviteit. Je niet fit voelen heeft al met al invloed op je kwaliteit van leven. Het is belangrijk om te voorkómen dat je in een negatieve spiraal van toenemende gezondheidsproblemen terecht komt. Dat is niet gemakkelijk.

Hoe je je conditie op peil kunt houden lees je verderop op deze website bij Dagelijks leven/Sport en beweging.

 

Vermoeidheid

Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht zowel bij een dwarslaesie als bij een caudalaesie. Bij het ouder worden kan dit toenemen. Er zijn meerdere factoren die een deel van de vermoeidheid zouden kunnen verklaren: overbelasting van de spieren, krachtsverlies, medicatie en depressie. Pijn speelt ook een rol: door pijn moet je continu informatie van pijnprikkels vanuit de zenuwen verwerken en dat kost energie en aandacht. De vermoeidheid kan ’s ochtends al beginnen en in de loop van de dag steeds erger worden. Totdat je er ’s avonds volledig doorheen zit. Zes tot zeven van de tien veertigplussers met een lichamelijke beperking hebben last van chronische vermoeidheid, zo blijkt uit onderzoek van BOSK.

Wat kun je doen tegen vermoeidheid? Hier vind je enkele tips.

Bewegen

Bewegen blijft een belangrijk aandachtspunt. Zeker bij het ouder worden. Overbelasting vermijden is belangrijk. Je wilt je spieren trainen, maar hoe zorg je ervoor dat je dat verantwoord doet? Zoek hier professionele hulp bij.

De beste oefeningen zijn die waarvan jezelf vindt dat ze het beste voor je zijn. Wees dus realistisch en matig je ambitie. Dat houdt je oefeningen werkbaar.’
Lars, lage dwarslaesie sinds 51 jaar

Bewegen en sporten kan op verschillende manieren: gericht op versterking van je spieren (krachttraining) of gericht op je uithoudingsvermogen (cardiotraining). Lees er hier meer over.

 

Meer informatie

Meer informatie over sport en bewegen, sportorganisaties e.d. vind je hier op de site.

Meer lezen of doen kun je met onderstaande publicaties.

Nederlandstalig

 

Engelstalig

 

Een uitgebreide complete gezondheidsgids specifiek voor mensen met een dwarslaesie. Veel aandacht voor voeding, op gewicht en in een goede conditie blijven.