Zorg en ondersteuning

Motorische- en gezondheidsproblemen zijn belangrijke oorzaken van problemen in de persoonlijke verzorging bij het ouder worden. Fysieke achteruitgang, vermoeidheid en pijn maken de persoonlijke verzorging moeilijker. Het is moeilijk te beseffen dat je ondersteuning nodig hebt bij je dagelijkse verzorging. Het huidige zorgstelsel zet in op de mondige zelfredzame burger. Verwacht wordt dat je zoveel mogelijk zorg in je eigen omgeving regelt. Het is een grote belasting om de veronderstelde zelfredzaamheid in te vullen.

Zorgbehoeften

Het is niet makkelijk om de zorg en ondersteuning te krijgen die men wenst of nodig heeft. Uit onderzoek blijkt dat mensen met chronische aandoeningen een grotere zorgbehoeften hebben dan zorgverleners inschatten. Ervaringen met de zogenaamde keukentafelgesprekken bij Wmo-aanvragen zijn niet altijd even positief. Het is maar zeer de vraag of de noodzakelijke zorg en ondersteuning, zoals jij dat wil (op maat) geleverd kan worden.

Blijf er echter attent op dat je huisarts je naar een gespecialiseerde revalidatiearts verwijst als je vermoedt dat de klacht iets met je aandoening te maken heeft. Zeker wanneer je ouder wordt en je al langer een dwarslaesie of caudalaesie hebt. Het is dan aan te bevelen tenminste eens in de twee jaar een gesprek met en controle bij je revalidatiearts te hebben.

Lees meer over medische zorg en nazorg bij revalidatie op deze website.

 

Regelingen in zorg en ondersteuning

Hulpmiddelen en aanpassingen

Tips en advies

Meer informatie