Wonen

Als je ouder wordt is het goed om opnieuw je woonsituatie te bekijken. Vanwege toenemende klachten heb je misschien meer of andere aanpassingen nodig. Boodschappen doen, schoonmaken, de was, koken. Het kost allemaal meer tijd en energie. En die kun je heel goed voor iets anders gebruiken.

Als je alleenwonend bent, heb je misschien behoefte aan meer ondersteuning. Als je partner ook jouw mantelzorger is kan het zijn dat hij of zij na verloop van tijd de zorg minder goed aan kan.

Dit kan betekenen dat je na moet gaan denken over andere voorzieningen of aanpassingen, andere woonruimte of een andere woonlocatie. Een goede woonplek vinden is lastig en tijdrovend. Anticipeer hierop als je ouder wordt en fysiek achteruit gaat. Begin op tijd de mogelijkheden te verkennen. Denk na waar je over drie tot vijf jaar mogelijk zult staan.

Wonen met een dwarslaesie

Wonen met een caudalaesie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hoe wil je wonen? Tips en woonmogelijkheden

Meer informatie