Psychisch-emotioneel

Nu je ouder wordt, kom je misschien weer voor nieuwe veranderingen staan. Je krijgt te maken met fysieke achteruitgang doordat je al lange tijd een dwarslaesie of caudalaesie hebt. Je krijgt klachten door overbelasting, secundaire aandoeningen en je krijgt te maken met ‘normale’ ouderdomsklachten. Ben je vrouw dan heb je te maken met de overgang. Naast de fysieke veranderingen die deze met zich mee brengt, kun je ook, onder invloed van hormonale veranderingen, psycho-emotionele klachten hebben. Je sociale omgeving verandert. Naasten worden ouder, je verliest mensen of je merkt aan je partner dat hij of zij minder aan kan. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op je emoties en je psychisch welbevinden.

Iedereen gaat anders om met de emotionele impact van het ouder worden met een dwarslaesie of caudalaesie. Er is niet één manier van omgaan met deze emoties en ieder moet er zijn eigen weg in vinden. Het helpt vaak om te praten met andere mensen met een dwarslaesie of een caudalaesie. Zij maken dezelfde dingen dagelijks mee. Het helpt om te zien dat anderen het mentaal ook redden. Het kan motiveren om aan de slag te gaan: betekenis geven, je sterke kanten opzoeken en stappen zetten. Dat is niet makkelijk met de tegenslagen die je tot nu toe hebt gehad. Het is een continu proces van omgaan met weer nieuwe veranderingen. Zeker nu je ouder wordt.

‘Tot twee jaar geleden zou ik geantwoord hebben dat mijn kwaliteit van leven zeer bevredigend was. Maar twee jaar geleden zijn de lichamelijke problemen begonnen en het houdt maar niet op. Waarschijnlijk begint de lange tijd met dwarslaesie zijn tol te eisen. Dit eist veel energie en doet veel afbreuk aan mijn levensgeluk.’

Meer over emoties:

E-cursus Weer op Weg – dwarslaesie

E-cursus Weer op Weg – caudalaesie

Uit promotieonderzoek van Marcel Post, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de revalidatie van mensen met een dwarslaesie’ blijkt dat er maar weinig verschil in tevredenheid over het eigen leven was tussen mensen met verschillende soorten dwarslaesie en mensen zonder dwarslaesie. Alleen mensen met een complete hoge dwarslaesie hadden een significant lager welbevinden dan de algemene bevolking.

Eenzaamheid

Afscheid en verlies

Depressie

Meer informatie