Participatie

Een zinvolle dagbesteding maakt dat mensen zich beter voelen. Bij het ouder worden kunnen toenemende gezondheidsklachten activiteiten belemmeren. Het kan te veel energie kosten om zelfredzaam te blijven. En verminderde mobiliteit kan ook een rol spelen. Doordat men slechter kan lopen of zich minder goed buitenshuis kan verplaatsen kan het zijn dat je er steeds meer tegenop gaat zien iets te doen buitenshuis.

Onderzoek

Uit onderzoek naar ouder worden met een beperking (BOSK 2015) kwam naar voren dat mensen minder deelnamen aan activiteiten. Doordat men minder onder de mensen kwam voelden sommigen dat ze er minder bij hoorden. Sommigen losten het probleem op door gebruik te maken van hulpmiddelen. Acceptatie en plannen waren ook manieren om met de problemen om te gaan. Een aantal mensen koos ervoor om minder te werken. Hierdoor bespaarde men energie en tijd om een andere activiteit toch te kunnen ondernemen.

Sociale contacten

Omdat men minder buitenshuis kwam werd het ‘spontane contact op straat of in de winkel’ gemist. Men voelde zich daardoor buitengesloten. Dit ging gepaard met een ‘rotgevoel’ en sociale isolatie, niet meer het gevoel hebben mee te tellen. Als oplossing gingen mensen op zoek naar andere manieren van contact. Men maakte gebruik van sociale media of belde of mailde mensen vaker. Ook zocht men ander manieren om met mensen in contact te komen zoals vrijwilligerswerk, een cursus, de hond uitlaten, lotgenotencontact, een maatjesproject, fietsen, wandelen of rijden met een scootmobiel.

Werk

Vrijwilligerswerk