Naasten en mantelzorg

Een dwarslaesie of caudalaesie heb je niet alleen. Partners, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden zijn direct betrokken bij het proces van ouder worden. Voor naasten die zorgen kan de belasting te groot worden. Ook kan het van invloed zijn op de sociale relatie. Daarnaast worden mantelzorgers ook ouder. Hierdoor kunnen ze misschien niet meer zo actief zijn in de zorg als voorheen. Of zij kunnen wegvallen door ziekte of overlijden.
Het is goed om tijdens het ouder worden hulp te leren vragen en te accepteren van zorgverleners of ander professionele instanties. Hulp vragen hoort juist bij het zo lang mogelijk houden van je eigen regie. Denk al in een vroeg stadium na over hulp. Wacht daarmee niet tot het te laat is.

Meer informatie over mantelzorg vind je bij Dagelijks leven/Zorg/Mantelzorg op deze website.

Netwerk versterken

De mogelijkheden om een netwerk op te bouwen zijn niet altijd eenvoudig. Dat kan nog lastiger zijn als je alleenstaand bent en geen partner of kinderen hebt. Vaak is er sprake van ‘vraagverlegenheid’. Jij zelf durft geen hulp te vragen. En de ander is terughoudend om hulp aan te bieden en wil zich niet opdringen. Professionals die in wijken actief zijn, zoals maatschappelijk werkers, kunnen je helpen meer inzicht te krijgen in je bestaande netwerk en welke mogelijkheden tot steun dit zou kunnen bieden. Ook kunnen ze helpen bij het versterken en uitbreiden van dit netwerk. In veel gemeenten bestaan verschillende initiatieven. Verder kan een consulent van MEE (organisatie voor mensen met een chronische ziekte of beperking) je helpen bij 

Zorgen voor de mantelzorger

Partners voor partners

Meer informatie