Mobiel blijven

Wat jij nodig hebt om mobiel te blijven is afhankelijk van wat je dagelijks wilt doen en wat je lichamelijke mogelijkheden zijn. Met het ouder worden merk je waarschijnlijk dat je zuiniger om moet gaan met je energie. Dit heeft ook gevolgen voor je mobiliteit. Alle afstanden die je aflegt vragen om oplossingen. Je lijf moet immers nog langer mee en uitputten is niet nodig.

Actief voortbewegen is goed voor je algehele welbevinden. Genieten van de omgeving met zo weinig mogelijk energie kan hetzelfde effect hebben. Belangrijk om op tijd op zoek te gaan naar manieren om mobiel te blijven die passen bij jouw energieniveau.

Onderzoek

Uit onderzoek van de BOSK naar mobiliteit (BOSK 2015) bij veertigplussers met een langdurige chronische aandoening kwam het verminderd motorisch functioneren als groot probleem naar voren. Hierdoor verminderde de mobiliteit en had men meer problemen in participatie doordat het moeilijker was de deur uit te gaan.

Mobiliteit met een dwarslaesie

Mobiliteit met een caudalaesie

Vervoer