Conditie

Ouder worden heeft invloed op hoe fit je je voelt en hoe actief je kunt zijn. Met dat je ouder wordt of langere tijd een dwarslaesie of caudalaesie hebt, kunnen er sneller problemen optreden. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel. Weinig actief zijn en een slechte fitheid kunnen leiden tot secundaire gezondheidsproblemen zoals decubitus. Een slechte fitheid en secundaire gezondheidsproblemen kunnen op hun beurt weer leiden tot inactiviteit. Je niet fit voelen heeft al met al invloed op je kwaliteit van leven. Het is belangrijk om te voorkómen dat je in een negatieve spiraal van toenemende gezondheidsproblemen terecht komt. Dat is niet gemakkelijk.

Hoe je je conditie op peil kunt houden lees je verderop op deze website bij Dagelijks leven/Sport en beweging.

Vermoeidheid

Bewegen

Meer informatie