Oud(er) worden met….

In 2014 stond het ESCIF congres in Nederland (georganiseerd door DON) in het teken van ‘Gezond ouder worden met een dwarslaesie of caudalaesie.’ Duidelijk werd dat dit thema ‘universeel’ is, waar iedereen met een dwarslaesie of caudalaesie, waar ook ter wereld, vroeg of laat mee te maken krijgt.
 
Over dit thema is en wordt – op de verschillende onderwerpen – veel geschreven, maar een goed overzicht met het accent op praktische tips  in het kader van gezond oud(er) worden met…is er in Nederland nog niet. Het bestuur van DON heeft het initiatief genomen om alle informatie op het gebied van Ouder worden met een dwarslaesie of caudalaesie te verzamelen en te beschrijven en deze een goede plek te geven op de website.
 

Leeswijzer

Je vindt hier specifieke informatie gericht op het Ouder worden met….Maar sommige  onderwerpen die hier aan de orde komen, zijn niet zo leeftijdgebonden. Om overlapping in teksten op deze website te voorkomen is gekozen om – waar nodig – door te linken naar reeds bestaande informatie op deze website, in de Dwarslaesiewiki en de E-cursus Weer-op-Weg.

Aan dit thema werkten mee:

Vanuit DON: Anne Stornebrink (in de tijd dat zij bestuurslid was), Tineke Dirks, Carine Schaap, Marianne Samson, Martine des Tombes en Frans Penninx (bestuurslid). De tekst is geschreven en geredigeerd door Heleen van Veen, communicatieadviseur LSR (Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap).