Genezing?

Op dit moment is genezing van een dwarslaesie of caudalaesie nog niet mogelijk. Wel vinden er op verschillende plekken in de wereld wetenschappelijke onderzoeken en experimenten plaats met hoopgevende resultaten. Alle hierna genoemde therapieën zijn experimenteel, dat wil zeggen dat het resultaat niet vaststaat en dat de behandeling tot op zeker niveau risicovol kan zijn. Mocht je deelname aan een experimentele behandeling / medische trial overwegen, dan is het dus zaak je over de kans op effect en de mogelijke risico’s goed te laten informeren.

Ook al zijn er hoopgevende resultaten, de wetenschappers durven niet te voorspellen hoe lang het nog zal duren voordat (gedeeltelijk) herstel daadwerkelijk mogelijk is.

Belangrijke onderzoeksontwikkelingen

Elektrosimulatie ruggenmerg

Gentherapie

Stamceltherapie

Publicaties