De aandoening

Hier vind je algemene informatie over de dwarslaesie en de caudalaesie. Gedetailleerde informatie over beide aandoeningen, medische complicaties en gevolgen vind je in onze dwarslaesiewiki.

De werkgroep Caudalaesie in onze organisatie zet zich in voor onderling contact en informatie-uitwisseling tussen mensen met een caudalaesie. Over hun activiteiten lees je hier meer.

De website van DON heeft als speerpunt het leven met een dwarslaesie. Je vindt op deze website informatie over revalidatie, leven met de aandoening in de ruimste zin van het woord (thuis, in je werk of opleiding, met je familie en vrienden).

Contact met mensen zoals jij

Facebook, Twitter en Dwarslaesieforum staan tot je dienst om onderling contact te leggen en op de hoogte te blijven van activiteiten, nieuwe ontwikkelingen etc. Bij de experts van het Expertpanel kunnen leden terecht met specifieke vragen op medisch gebied, etc. Het platform Ervaringsdeskundigen herbergt veel leden die hun kennis en ervaring op het gebied van het leven met een dwarslaesie/caudalaesie met andere leden willen delen. Neem ook daar eens een kijkje!