De aandoening

Hier vind je algemene informatie over de dwarslaesie en de caudalaesie. Gedetailleerde informatie over beide aandoeningen, medische complicaties en gevolgen vind je in onze dwarslaesiewiki.

De werkgroep Caudalaesie in onze organisatie zet zich in voor onderling contact en informatie-uitwisseling tussen mensen met een caudalaesie. Over hun activiteiten lees je hier meer.

De website van DON heeft als speerpunt het leven met een dwarslaesie. Je vindt op deze website informatie over revalidatie, leven met de aandoening in de ruimste zin van het woord (thuis, in je werk of opleiding, met je familie en vrienden).